Kapčiamiesčio (Pinčiaragio) senovės gyvenvietė prie Baltosios Ančios upės
Straipsniai
Egidijus Šatavičius
Vilniaus universitetas
Publikuota 2021-12-30
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2021.22.2
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

gyvenvietė
titnago radiniai
finalinis paleolitas
stratigrafija
geomorfologija

Kaip cituoti

Šatavičius Egidijus. 2021. „Kapčiamiesčio (Pinčiaragio) senovės Gyvenvietė Prie Baltosios Ančios upės“. Archaeologia Lituana 22 (gruodžio), 37-61. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2021.22.2.

Santrauka

 Straipsnyje analizuojama Kapčiamiesčio senovės gyvenvietės 2006–2007 m. archeologinių tyrimų medžiaga. Glaustai apžvelgiama objekto istorija ir paveldosaugos bei paveldo tvarkybos darbai. Straipsnyje analizuojama šios vietovės geomorfologija ir raida vėlyvajame ledynmetyje ir holocene, detaliai aprašoma tyrinėtos vietos stratigrafija bei ją intensyviai veikę įvairūs eroziniai procesai. Nors tyrimų metu radinių surasta negausiai, tai yra trumpą laiko tarpą egzistavęs objektas, pasižymintis radinių komplekso homogeniškumu. Remiantis tyrimų metu sukaupta informacija ir titnaginio inventoriaus tipologiniais-technologiniais kriterijais gyvenvietė datuojama finalinio paleolito pabaiga (X tūkstm. pr. Kr.) ir priskiriama vėlyvajai Svidrų kultūrinei tradicijai. Tai šiuo metu seniausia tyrinėta akmens amžiaus gyvenvietė Užnemunės pietiniame pakraštyje.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.