Mažasis Kaupas: du laidosenos būdai
Vladimir Kulakov
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2014.15.4904
PDF
PDF

Kaip cituoti

Kulakov, Vladimir. 2015. „Mažasis Kaupas: Du Laidosenos būdai“. Archaeologia Lituana 15 (sausio), 93-110. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2014.15.4904.

Santrauka

Pietryčių Pabaltijo skirtingų istorinių laikotarpių laidojimo se­nienos kaip kapotyrinė medžiaga faktiškai nebuvo sistemintos. Nauji duomenys, leidžiantys praplėsti ir patikslinti mūsų žinias apie prūsų laidojimo papročius, gauti 2010 m. tyrinėjant plokš­tinį kapinyną sektoriuje Kl. Kaupas, esantį rytinėje chrestoma­tinio baltiškoje archeologijoje pilkapyno Kaupas (Zelenograds­ko m., Kaliningrado sr.) dalyje. Straipsnyje iš 14 ištirtų 2010 m. kapų atrinkti du kompleksai. Jie įdomūs tuo, kad reprezentuoja du savotiškus ankstyvųjų viduramžių prūsų laidosenos polius – kremaciją (kapas K44) ir inhumaciją (kapas K46).
Pažymėtina, kad kapas K44 atitinka paskutinį kremaci­jos papročio, jau mažai praktikuoto XII a. istorinėje Prūsijo­je, etapą. Jam būdingos žirgo aprangos detalės viršutiniame horizonte.
Artimiausi kapo K46 analogai yra 1,2 km į šiaurės va­karus nuo miško vietovės Kaup, Kunterstraucho miške šalia dabartinės gyvenvietės Klincovka.
Pateikta medžiaga naujausių tyrimų duomenimis ilius­truoja sunkiai atsekamą kapotyros medžiagoje perėjimo nuo kremacijos prie inhumacijos etapą. Nepaisant išorinių fakto­rių (Teutonų ordino atsikraustymo, prūsų „konfederacijos“ žlugimo, prievartinės christianizacijos, smurtinių gyventojų perkėlimų) vakarų baltai XIII–XIV a. labai pamažu atsisa­kydavo senų laidojimo papročių.

Iš rusų kalbos vertė Aleksiejus Luchtanas

PDF
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.