Edmundas Kriugeris ir jo archeologinis rinkinys iš Lietuvos Kuršo provincijos muziejuje
Ernestas Vasiliauskas
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2014.15.4906
PDF
PDF

Kaip cituoti

VasiliauskasE. (2015) „Edmundas Kriugeris ir jo archeologinis rinkinys iš Lietuvos Kuršo provincijos muziejuje“, Archaeologia Lituana, 150, p. 111-136. doi: 10.15388/ArchLit.2014.15.4906.

Santrauka

Pastaruoju metu Rytų Baltijos regione vis didesnio su­sidomėjimo susilaukia archeologijos istorijos tyrimai. Organizuojamos konferencijos, leidžiami katalogai ir straipsnių rinkiniai. Vis dar menkai Lietuvos (ir ne tik) tyrėjui žinoma ir prieinama medžiaga apie Kuršo pro­vincijos muziejaus (1818–1939 m., toliau KPM arba Muziejus1) rinkinius, jo narių veiklą. Kita vertus, dar mažai tyrinėta iki Pirmojo pasaulinio karo veikusių kultūros ir mokslo draugijų veikla bei jų indėlis į kraš­to mokslo ir kultūros plėtotę. Šios draugijos, nesant arti humanitarinio profilio aukštosios mokyklos, tarsi atstojo universitetų poreikį. [...]

PDF
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.