Senoviniai atsmilkiniai Latvijoje
Jānis Ciglis
Publikuota 2011-03-16
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2011.12.5131
PDF

Kaip cituoti

Ciglis, Jānis. 2011. „Senoviniai Atsmilkiniai Latvijoje“. Archaeologia Lituana 12 (kovo), 48-56. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2011.12.5131.

Santrauka

Ankstyvojo geležies amžiaus antsmilkiniai skirstomi į tris grupes. Labiausiai buvo paplitę įvijiniai antsmilkiniai (pir­moji grupė) ir antsmilkiniai šaukšto formos galais, viduryje sujungti įvijine dalimi (antroji grupė). Trečiąją grupę sudarė antsmilkiniai, pagaminti iš plonos žalvario vielos žiedų, pa­puošti karoliais ir kabučiais.
Ankstyviausi įvijiniai antsmilkiniai Latvijos teritorijo­je yra žinomi nuo vėlyvojo žalvario amžiaus. Tai du įviji­niai antsmilkiniai, surasti Ļaudonas Midzenīcas vietovėje, Latvijoje. Salaspils Reznes kapinyne buvo rastas kitokios formos įvijinis antsmilkinis. Jis aptiktas pilkapio nr. 2 viršu­tiniame sluoksnyje, kuriame buvo dėželiniai akmeniniai ka­pai. Dvi įvijos su pritvirtintomis žalvarinėmis plokštelėmis, rastos Ķekavas Klaņģukalns piliakalnyje, taip pat gali būti interpretuojamos kaip antsmilkiniai. Įvijiniai antsmilkiniai tampriai susukta viela plačiai paplito nuo ankstyvojo geležies amžiaus pabaigos ir senojo geležies amžiaus pradžios. Iš viso rasti 24 tokio tipo antsmilkiniai, penkiose Latvijos vietovėse.
Kitą grupę sudaro antsmilkiniai, pagaminti iš vielos, papuoštos stiklo karoliais ir kabučiais. Latvijoje šios rūšies antsmilkiniai yra negausūs. Jie aptikti tik apardytame Drei­liņu Gilberti kapinyne, kuriame rasti šeši kapai. Antsmilki­niai buvo aptikti šalia kaukolės, kartu su puodelio formos papuošalo fragmentu. Beje, tai buvo vienintelis kapas su įkapėmis. V. Langas panašius Estijoje rastus kabučius da­tuoja ankstyvojo geležies amžiaus pabaiga (II–I amžius pr. Kr.).
Vienuolika antsmilkinių šaukšto formos galais, viduryje sujungtų įvijine dalimi, buvo rasti aštuoniuose Latvijos pa­minkluose. Jų paplitimo teritorija driekiasi nuo Rygos įlan­kos iki Latvijos vidurio, šalia Dauguvos upės krantų.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.