XVII amžiaus Žagarės miestiečių avalynė
Straipsniai
Arūnas Puškorius
Publikuota 2016-03-24
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2015.16.9845
PDF

Reikšminiai žodžiai

Žagarė
archeologija
archeologinė avalynė
restauravimas
avalynės technologija

Kaip cituoti

Puškorius, Arūnas. 2016. „XVII amžiaus Žagarės miestiečių Avalynė“. Archaeologia Lituana 16 (kovo), 84-101. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2015.16.9845.

Santrauka

Straipsnyje, remiantis archeologiniais duomenimis, apžvelgiama XVII–XVIII a. Lietuvos periferijos miestelių avalynė. Kaip tipinės miestiečių avalynės pavyzdžiai detaliai pristatomi ir analizuojami XVII a. avalynės radiniai, aptikti Žagarės miesto archeologinių kasinėjimų (archeologas Ernestas Vasiliauskas) metu. Aptikti du pusbačiai ir trys klepės iki šiol yra vieninteliai informatyviausi miestiečių avalynę reprezentuojantys archeologiniai radiniai, surasti ne Lietuvos reikšmingiausių senųjų prekybos miestų teritorijoje, o periferijos miesteliuose. Radiniai autoriaus konservuoti ir restauruoti, aptartos tokio pobūdžio radinių konservavimo ir restauravimo problemos, siekiant maksimaliai išsaugoti jų informatyvumą tolesniam įvairiapusiam pažinimui. Ištirta radinių konstrukcija ir medžiagiškumas, atskleista avalynės gamybos technologija. Radiniai palyginti su to laikotarpio Vakarų Europos analogais.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.