Pastarųjų dešimties metų pokyčiai Lietuvos archeologinio paveldo apsaugos teisinio reglamentavimo srityje
Straipsniai
Renaldas Augustinavičius
Justina Poškienė
Publikuota 2016-03-24
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2015.16.9847
PDF

Reikšminiai žodžiai

archeologinis paveldas
nekilnojamasis kultūros paveldas
archeologinio paveldo apsauga
paveldo vertinimas
archeologiniai tyrimai

Kaip cituoti

Augustinavičius, Renaldas, ir Justina Poškienė. 2016. „Pastarųjų dešimties Metų pokyčiai Lietuvos Archeologinio Paveldo Apsaugos Teisinio Reglamentavimo Srityje“. Archaeologia Lituana 16 (kovo), 137-57. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2015.16.9847.

Santrauka

Pastarasis dešimtmetis paveldo apsaugos srityje yra susijęs su 2005 m. įsigaliojusiu Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu. Ryškiausi pokyčiai vyko archeologinio paveldo apskaitos, apsaugos reikalavimų įteisinimo bei archeologinių tyrimų reglamentavimo srityse. Apskaitos problematika aptariama vertinimo, paveldo objektų gradacijos ir paveldosauginių apribojimų taikymo aspektais. Straipsnyje taip pat nagrinėjamos šios archeologinio paveldo apsaugos priemonės: informavimas apie žemės plotui taikomus
archeologinio paveldo apsaugos apribojimus; galimų veiklų ir sąlygų archeologinio paveldo objekto teritorijoje ir apsaugos zonoje nustatymas; archeologinių tyrimų privalomumo atvejų apibrėžimas. Aptariamas rcheologinių tyrimų reglamentavimas, archeologinio paveldo apsaugos in situ klausimas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.