Atsakingi redaktoriai
Informacijos mokslai
Atsakingi redaktoriai

Laikinai einanti vyriausiosios redaktorės pareigas
Prof. dr. Elena Macevičiūtė 
Vilniaus universitetas (Lietuva), Švedijos bibliotekininkystės ir informacijos mokslų mokykla (Švedija) 

Atsakingoji sekretorė
Doc. dr. Renata Matkevičienė 
Vilniaus universitetas (Lietuva) 

Nariai:
Prof. dr. David Allen 
Lidso universiteto verslo mokykla (Didžioji Britanija) 

Prof. dr. Arūnas Augustinaitis
Kazimiero Simonavičiaus universitetas (Lietuva) 

Prof. dr. Auksė Balčytienė 
Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva) 

Prof. Maria do Rosário Cabrita 
Lisabonos universitetas Nova de Lisboa (Portugalija) 

Prof. dr. Danuta Diskienė 
Vilniaus universitetas (Lietuva) 

Prof. dr. Renaldas Gudauskas 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (Lietuva) 

Prof. Epp Lauk 
Tartu universitetas (Estija) 

Doc. dr. Olga Miroshnychenko 
Taraso Ševčenkos universitetas (Ukraina)

Prof. dr. Aino Kianto 
Lapenrantos technologijų universiteas (Suomija)

Doc. dr. Alessandra Mazzei 
Tarptautinis kalbų ir medijų universitetas (Italija)

Doc. dr. Marija Prokopčik 
Vilniaus universiteto biblioteka (Lietuva) 

Prof. dr. Greg Simons 
Upsalos universitetas (Švedija) 

Doc. dr. Marija Stonkienė 
Vilniaus universitetas (Lietuva)

Prof. dr. Marius Povilas Šaulauskas 
Vilniaus universitetas (Lietuva)

Prof. José María Viedma 
Katalonijos politechnikos universitetas (Ispanija)

Prof. dr. Gunilla Widén 
Åbo akademijos universitetas (Suomija)

Prof. Tom Wilson 
Šefildo universitetas (Didžioji Britanija)