Žinių valdymo situacija Lietuvos verslo įmonėse: atvejo tyrimas
Informacijos ir žinių valdymas
Zenona Ona Atkočiūnienė
Publikuota 2017-01-30
https://doi.org/10.15388/Im.2016.76.10385
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

Atkočiūnienė Z. O. (2017) „Žinių valdymo situacija Lietuvos verslo įmonėse: atvejo tyrimas“, Informacijos mokslai, 760, p. 111-122. doi: 10.15388/Im.2016.76.10385.

Santrauka

Nuolatinė konkurencija šiandienėje hiperdinamiškoje rinkoje yra viena iš esminių sąlygų, skatinančių organizacijas ieškoti optimalių būdų didinti veiklos produktyvumą. Pagrindinis žinių vadybos versle tikslas – žinių šaltinius paversti kapitalu, kad būtų pasiektas didžiausias organizacijos veiklos efektyvumas. Teorinės įžvalgos bei empiriniai tyrimai įrodo, kad žinių pritaikomumas galimas tik tikslingai jas valdant. Žinių valdymo situacijai Lietuvos verslo įmonėse nagrinėti buvo pasitelktas kiekybinis tyrimo metodas – apklausta 106 respondentai. Tyrimo rezultatai apima tris pagrindines sritis: strateginio valdymo – siekiama išsiaiškinti, kas yra akcentuojama strateginiuose dokumentuose; žinių valdymo – siekiama įvertinti žinių valdymo situaciją, identifikuoti žinių valdymo atsakomybes, ištirti žinių valdymo procesus, mokymąsi; inovacijų – siekiama nustatyti žinių pritaikymo galimybes. Tyrimo rezultatai parodė, kad įmonės veikla orientuota į naujovių kūrimą bei vartotojų pritraukimą. Įmonėje nuolat identifikuojama, kokias žinių sritis reikėtų plėtoti, kokios kompetencijos, žinios, atsižvelgiant į organizacijos strateginius tikslus, bus svarbios ateityje. Darbuotojai dalijasi žiniomis, siekdami kokybiškiau atlikti darbo užduotis, tačiau šį procesą vadovai skatina nepakankamai. Dažniausiai darbuotojai dalijasi žiniomis tiesiogiai bendraudami neformalioje aplinkoje, tačiau nepanaudojamos visos informacinių technologijų galimybės valdyti žinias. Tobulinant žinių valdymą reikėtų atkreipti dėmesį į svarbą fiksuoti ir saugoti visą sukauptą patirtį, darbuotojų siūlomas idėjas, kurios vėliau galėtų tapti naujų veiklos krypčių, inovatyvių produktų ir (ar) paslaugų kūrimo pagrindu.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.