Žinių vadybos reikšmė viešojo sektoriaus inovatyvumui
Straipsniai
Viktoras Vaitkevičius
Publikuota 2018-12-20
https://doi.org/10.15388/Im.2018.83.3
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

žinių vadyba
žinių vadybos komponentai
inovacijos
viešasis sektorius
veiklos efektyvumas

Kaip cituoti

Vaitkevičius V. (2018) „Žinių vadybos reikšmė viešojo sektoriaus inovatyvumui“, Informacijos mokslai, 0(83), p. 36-51. doi: 10.15388/Im.2018.83.3.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Viena iš aktualiausių pasaulio politinėje arenoje aptarinėjamų temų yra ekonominis regionų ir valstybių vystymasis bei konkurencingumas. Analizuojant valstybių ekonominio išsivystymo tyrimus pasauliniu ir Europos mastu, išryškėja, kad pagrindiniai kriterijai šalies konkurencingumui įvertinti yra inovacijos ir jų kūrimą skatinantys veiksniai. Visuotinai pripažįstama, jog organizacinės žinios ir efektyvus jų valdymas yra kertinis veiksnys, lemiantis visų tipų organizacijų inovatyvumą. Per pastaruosius 20 metų viešasis sektorius išgyveno ženklius pokyčius. Pereita nuo tradicinio biurokratinio požiūrio prie labiau vadybinio. Šio sektoriaus organizacijų veikla yra išskirtinai grįsta žiniomis, todėl žinių vadybos metodų taikymas yra priemonė, kuri padeda organizacijoms skatinti inovacijas, didinti veiklos efektyvumą. Straipsnyje, remiantis moksline literatūra, analizuojama žinių vadybos reikšmė viešojo sektoriaus inovatyvumui.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.