Elektroninių paslaugų modeliavimas viešajame sektoriuje
Informacinės technologijos
Egidijus Ostašius
Živilė Petravičiūtė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3179
PDF

Kaip cituoti

Ostašius E. ir Petravičiūtė Živilė (2010) „Elektroninių paslaugų modeliavimas viešajame sektoriuje“, Informacijos mokslai, 530, p. 127-143. doi: 10.15388/Im.2010.0.3179.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas elektroninių paslaugų modeliavimas viešajame sektoriuje. Pateikiamas elektroninės paslaugos modelis buvo sukurtas remiantis į paslaugas orientuotos architektūros abstrakčiuoju modeliu. Modeliavimo procesas yra grindžiamas nuolatinio proceso tobulinimo idėja. Bendrojo elektroninių paslaugų modelio tikslas – skatinti partnerystę, dalytis žiniomis ir turima informacija tarp viešojo sektoriaus valdžios institucijų, atsakingų už elektroninių paslaugų kūrimą ir teikimą, siekiančių pagerinti jų teikiamų paslaugų veiksmingumą ir kokybę. Modelis gali būti naudingas atskleidžiant bendras problemas, standartizuojant elektroninių paslaugų modeliavimo ir konstravimo procesus, visoms suinteresuotoms šalims ieškant optimalių sprendimų. Pateiktasis modelis buvo išbandytas kuriant transporto priemonių registravimo elektroninę paslaugą ir gali būti naudojamas kuriant ir kitas viešas elektronines paslaugas, kurios gali būti teikiamos „vieno langelio“ elektroninės valdžios vartuose. Pasiūlytą modelį galima naudoti vertinant elektroninių paslaugų brandą ir jų bei jas realizuojančių sistemų sudėtingumą, taip pat lyginant tam tikras elektronines paslaugas tarpusavyje. Kaip technologinis sprendimas, kuriant tokių elektroninių paslaugų sistemas, yra pasiūlyta į paslaugas orientuota architektūra, kuria siekiama sukurti išplečiamas, lanksčias ir daug kartų lengvai panaudojamas sistemas.

Modeling E-services in Public Sector
Egidijus Ostašius, Živilė Petravičiūtė

Summary
Abstract. This article focuses on the modeling of e-services in the public sector. The approach is based on the reference model for service-oriented architecture (SOA). The modeling process is based on the idea of the Continuous improvement process. The common model is aimed to stimulate partnership among the public sector authorities involved in e-service constructing and delivery and should improve the efficiency and effectiveness of their activities, the quality of services by sharing knowledge, common services and information. It could be helpful to understand the specific issues in common problems that are related to the subject, to standardize the processes of e-services modeling and construction while seeking the optimal solutions for all parties. The proposed model was tested on the e-service of vehicle registration and could be used for building other public e-services in one-stop e-government. The proposed e-service model could be also used for evaluating the maturity and complexity of e-services systems and for comparison of particular e-services. The SOA architectural framework is proposed as a solution to reach the scalability, flexibility and reusability in building an e-service system.
Keywords: generic e-service model, one-stop e-government, service-oriented architecture (SOA), reference model for SOA, business process automation, business engineering, continuous improvement process, vehicle registration.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.