Functionality model of global collaborative knowledge systems
Informacinės sistemos
Marek Miłosz
Małgorzata Plechawska
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3436
PDF

Kaip cituoti

Miłosz M. ir Plechawska M. (2008) „Functionality model of global collaborative knowledge systems“, Informacijos mokslai, 42(43), p. 98-102. doi: 10.15388/Im.2008.0.3436.

Santrauka

Global Collaborative Knowledge Systems (GCKS) are based on world wide collaboration in knowledge acquisition, content creation with permanent and fast feedback, and more or less democracy of participants. Knowledge acquisition in GCKS is massive and decentralised due to the big scale of the Internet and special features of software tools. The functionality model of GCKS is presented in this paper.

Globalių bendradarbiaujančių žinių sistemų funkcionalumo modelis
Marek Miłosz, Małgorzata Plechawska

Santrauka
Globalios bendradarbiaujančios žinių sistemos (GBŽS) remiasi bendradarbiavimu pasauliniame tinkle įgyjant žinių, kuriant turinį, pasižymintį nuolatiniu ir greitu grįžtamuoju ryšiu ir didesniu ar mažesniu dalyvių demokratiškumu. GBŽS žinių įgijimas yra labai intensyvus ir decentralizuotas dėl interneto masto ir programinių priemonių specialių ypatybių. Šiame straipsnyje pateikiamas GBŽS funkcionalumo modelis.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.