Pirmieji masiniai atviri internetiniai kursai Lietuvoje: mokymosi objektų reikšmė mokymosi kokybei
Informacijos ir komunikacijos technologijos
Daina Gudonienė
Danguolė Rutkauskienė
Publikuota 2015-07-29
https://doi.org/10.15388/Im.2015.71.8336
PDF

Reikšminiai žodžiai

masiniai atviri internetiniai kursai
mokymasis
modelis

Kaip cituoti

Gudonienė D. ir Rutkauskienė D. (2015) „Pirmieji masiniai atviri internetiniai kursai Lietuvoje: mokymosi objektų reikšmė mokymosi kokybei“, Informacijos mokslai, 710, p. 115-123. doi: 10.15388/Im.2015.71.8336.

Santrauka

Straipsnyje pristatyta masinių atvirų internetinių kursų tarptautinė patirtis bei pirmieji žingsniai Lietuvoje. KTU dėstytojai 2014 m. rudenį teikė pirmąjį Lietuvoje masinį atvirą internetinį kursą lietuvių kalba, kuris sulaukė labai didelio susidomėjimo ir dalyvių aktyvumo (2009 kurso dalyviai). Straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriame analizuojama kurso kūrimo ir teikimo sėkmės ir nesėkmės, išreiškiama kursų dalyvių nuomonė apie esminius kurso etapus. Kaip jau žinome, didelį populiarumą šiuo metu turi masiniai atviri internetiniai kursai (liet. MAIK, angl. MOOC) ir tai paskatino informacinės visuomenės diskusijas apie prasidėjusią aukštojo mokslo revoliuciją. Kyla problema – kaip užtikrinti masinių atvirų kursų kūrimo ir teikimo kokybę, kokie yra esminiai kurso elementai, lemiantys kokybišką MAIK kūrimą ir teikimą. Skatinamas atvirų švietimo išteklių naudojimas švietime, o tai reiškia, kad naudojami atviro kodo įrankiai ir priemonės, įvairūs atviri informacijos šaltiniai bei registruojami visi norintys juose dalyvauti. Sėkmingam mokymo procesui užtikrinti visgi reikalinga tinkamai parengta kurso struktūra, mokymosi objektai, tinkamai parinktos priemonės mokymo procesui kokybiškai organizuoti. Tyrimo tikslas – pristatyti rezultatus bei išanalizuoti pirmojo lietuviško masinio internetinio kurso „Informacinės technologijos“ dalyvių (respondentų) pateiktus duomenis apie mokomųjų objektų kūrimą, teikimą ir mokomųjų objektų naudojimo efektyvumą kursuose.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai