Tarptautinių kompanijų organizacinė kultūra kompanijos naujienlaiškiuose (automobilių pramonės Vokietijoje ir Pietų Afrikoje atvejis)
Komunikacija: teorija ir praktika
Miriam Grabuschnig
Jurgita Vizgirdaitė
Publikuota 2016-01-11
https://doi.org/10.15388/Im.2015.72.9220
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

Grabuschnig M. ir Vizgirdaitė J. (2016) „Tarptautinių kompanijų organizacinė kultūra kompanijos naujienlaiškiuose (automobilių pramonės Vokietijoje ir Pietų Afrikoje atvejis)“, Informacijos mokslai, 720, p. 33-55. doi: 10.15388/Im.2015.72.9220.

Santrauka

Vidinė organizacijos komunikacija su darbuotojais turi du esminius tikslus: darbuotojų informavimas ir organizacinės kultūros kūrimas bei jos puoselėjimas. Pirmasis tikslas yra labiau racionalus, o antrasis akcentuoja emocinį organizacijos siekį. Tokiu būdu išskiriami du poreikiai – racionalūs (informavimo) ir emociniai (organizacinės kultūros, psichologinio klimato), kurių organizacija siekia kompanijos nau­jienlaiškiais. Naujienlaiškiai yra viena efektyviausių optimalių priemonių, kad būtų galima pasiekti visus darbuotojus. Tačiau šiuolaikinės tarptautinės kompa­nijos suvokia, kad šie tikslai skirtingose jų dukterinėse įmonėse turėtų būti siekiami skirtingai – akcentuojant tiek naujienlaiškio turinį, tiek formą. Dėl šios priežas­ties esminis šio straipsnio tikslas – pagrįsti trisluoksnį modelį, vadovaujantis tarpkultūrinės komunikacijos, kultūrinių dimensijų mokslininkų teorijomis (Hall, Hofstede ir kiti). Pirmasis sluoksnis yra bendrinis ir aiškina, kaip kompanija turi informuoti darbuotojus ir kurti organizacinę kultūrą pasitelkdama naujien­laiškius. Antrasis sluoksnis analizuoja pasaulio regionų, kultūrų (pvz., Lotynų Amerikos ir Ispanijos) ypatumus vadovaujantis šešiais kultūrų klasteriais. Trečiasis sluoksnis (centrinis) yra pats detaliausias. Jis analizuoja konkrečių šalių savybes. Siekiant pati­krinti pagrįsto teorinio modelio veiksmingumą, buvo pasirinkta motininė tarptautinė kompanija, leidžianti kompanijos naujienlaiškį dukterinėse kompanijose. Pasitelkiant kokybinio turinio analizės metodą, buvo tiriami pasaulyje populiarios automobilių kompanijos „Volkswagen“ naujienlaiškiai motininėje kompanijoje Vokietijoje ir dukterinėje kompanijoje Pietų Afrikoje. Tyrimo rezultatai patvirtina teorinio modelio veiks­mingumą. Rezultatai taip pat detalizuoja, kad abi šalys turi tobulintinų sričių informuojant darbuotojus ir kuriant organizacinę kultūrą. Šio straipsnio teorinis reikšmingumas – pagrįstas teorinis modelis. Praktinis reikšmingumas yra šio modelio pritaikymas tarptauti­nėse kompanijose, siekiančiose atitikti šalies, kurioje vykdoma veikla, kultūrą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.