Inovacinės organizacijos kultūros ir lyderystės sąsajos Lietuvos įmonėse
Informacijos ir žinių vadyba
Rugilė Sukackaitė
Zenona Ona Atkočiūnienė
Publikuota 2016-04-13
https://doi.org/10.15388/Im.2016.74.9921
PDF

Reikšminiai žodžiai

inovacijos
inovacinė veikla
organizacinė kultūra
inovacinė kultūra
pozityvi emocinė aplinka
žinių vadyba
kūrybiškumas
pokyčių valdymas
transformacinė lyderystė

Kaip cituoti

Sukackaitė R. ir Atkočiūnienė Z. O. (2016) „Inovacinės organizacijos kultūros ir lyderystės sąsajos Lietuvos įmonėse“, Informacijos mokslai, 740, p. 38-49. doi: 10.15388/Im.2016.74.9921.

Santrauka

Organizacijos, siekdamos prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos ir išlaikyti konkurencinį pranašumą, kuria inovacijas. Inovacijų kūrimo potencialui didelę įtaką daro organizacinė kultūra. Vis daugiau mokslininkų pastebi, kad siekiant kurti ir vystyti inovacijas įmonėse reikia tikslingai formuoti inovacinę kultūrą, kuri ryškinama akcentuojant esmines jos dedamąsias: pozityvią emocinę aplinką, žinių vadybą, kūrybiškumą ir pokyčių valdymą. Tačiau vien minėtų praktikų diegimas nėra pakankama sąlyga, užtikrinanti inovacijų generavimą. Inovacinei kultūrai sukurti ir palaikyti labai svarbus lyderio vaidmuo, kuris formuodamas pasitikėjimu ir atvirumu grįstą organizacinę kultūrą skatina inovacijų kūrimo procesus. Straipsnio tikslas – išanalizuoti inovacinės kultūros bei lyderystės konstruktus, nustatyti jų tarpusavio sąsajas ir inovacinės kultūros įtaką inovacinei veiklai Lietuvos įmonėse.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.