Jaunųjų mokslininkų darbai

Jaunųjų mokslininkų darbai

eISSN 1648-8776

Žurnalo tematika. Atvirosios prieigos leidinyje publikuojami originalūs jaunųjų mokslininkų parengti moksliniai straipsniai, kuriuose skelbiami autorių biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų srityse atliktų tyrimų rezultatai. 

Publikavimo dažnumas. Žurnalas leidžiamas du kartus per metus tokiu periodiškumu:
•  Pirmas numeris leidžiamas birželį (straipsnių pateikimo terminas iki balandžio 1 d.).
•  Antras numeris – gruodį (straipsnių pateikimo terminas iki rugsėjo 1 d.).

Kalbos. Moksliniai straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai. Autoriams taikomas 75 eurų straipsnio redagavimo ir maketavimo mokestis, kuris mokamas tik po teigiamų recenzijų.

Registruota duomenų bazėse: CEEOL, DOAJ Seal, Dimensions, EBSCO, Google Scholar (h-index 4, g-index 5) ERIH-PLUS, Index Copernicus, Lituanistika, ScienceGate, Semantic Scholar, Scilit, Sherpa Romeo, ROAD.

Istorija. Žurnalas Jaunųjų mokslininkų darbai leidžiamas nuo 2003 metų. Tai recenzuojamas tarptautinis periodinis Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos mokslo žurnalas.

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Association of European University Presses
We are Crossref Member
LLA
LLA
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
LMPA