Informacija bibliotekininkams
Jaunųjų mokslininkų darbai
Informacija bibliotekininkams

Leidinyje (nuo 2003 m.) publikuojami originalūs jaunųjų mokslininkų parengti moksliniai straipsniai, kuriuose skelbiami autorių biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų srityse atliktų tyrimų rezultatai. Straipsniai referuojami tarptautinėje duomenų bazėje Index Copernicus.

Akademinių institucijų bibliotekininkams siūlome įtraukti mūsų žurnalą į elektroninių išteklių sąrašus. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad šio žurnalo leidybai naudojama atvirojo kodo sistema (žr. Open Journal Systems) gali būti panaudota ir Jūsų institucijos žurnalų leidybai bei publikavimui.