Informacija autoriams
Jaunųjų mokslininkų darbai
Informacija autoriams

Norite publikuoti straipsnį šiame žurnale? Rekomenduojame susipažinti su su puslapiu Apie šį žurnalą, kur rasite informaciją apie žurnalo ir jo sekcijų tematiką, taip pat perskaityti Atmintinę autoriams. Autoriai visų pirma turi registruotis. Jeigu jau esate užsiregistravę, prisijunkite prie žurnalo leidybos sistemos ir pateikite paraišką.

Tekstas turi atitikti kalbos ir rašto kultūros reikalavimus. Tekstas renkamas viena skiltimi A4 formato lape 1,5 eilutės intervalu. Paraštės 2 x 2 x 2 x 2 cm. Straipsnio apimtis 5–10 psl. Santraukos apimtis 0,5 psl. Santraukoje pateikiama svarbiausia informacija, atspindinti visas straipsnio dalis. Santrauka pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis.

Šiaulių universiteto rektoriaus įsakymu Nr. V-478 (2016 m. lapkričio 21 d.) „dėl straipsnio publikavimo Šiaulių universiteto mokslo žurnaluose mokesčio“ – nuo 2017 m. sausio 2 d. straipsnių, publikuojamų Universiteto mokslo žurnaluose, mokestis – 75 Eur. Bakalaurantų ir magistrantų publikacijoms, skelbiamoms be mokslinio vadovo, pateikus prašymą bei įrodančius dokumentus, taikomas sumažintas mokestis. Mokestis mokamas tik po teigiamų recenzentų išvadų.

Redakcijos vertinimo planas

Mes perskaitome ir įvertiname kiekvieną pateiktą straipsnį ir stengiamės tai atlikti kaip įmanoma greičiau. Puikiai suprantame, kiek ilgai gali užtrukti straipsnio publikavimo procesas, todėl dirbame kartu su autoriais ir recenzentais, kad jį kaip įmanoma sutrumpintume. Štai kiek paprastai užtrunka kiekvienas etapas:

  • pradinis sprendimas recenzuoti: 7–14 dienų nuo pateikimo;
  • sprendimas po recenzavimo: 3–4 savaitės po pateikimo sutikimo recenzuoti;
  • numatomas siūlomų pakeitimų įgyvendinimo laikotarpis: 1–2 mėnesiai (jei reikia, galima pritaikyti lankstesnį terminą);
  • laikas iki straipsnio paskelbimo: 2-5 mėnesiai nuo priėmimo.