Bendrojo ugdymo mokyklų chorų veiklos ypatumai: pedagogų požiūrio analizė
Socialiniai mokslai
Ausra Kardasiene
Siauliai University
Publikuota 2018-12-20
https://doi.org/10.21277/jmd.v48i2.152
PDF

Reikšminiai žodžiai

bendrojo ugdymo mokyklų chorai
Šiaulių miesto chorai
chorinio dainavimo ypatumai mokykloje

Kaip cituoti

Kardasiene A. (2018) „Bendrojo ugdymo mokyklų chorų veiklos ypatumai: pedagogų požiūrio analizė“, Jaunųjų mokslininkų darbai , 48(2), p. 10-15. doi: 10.21277/jmd.v48i2.152.

Santrauka

Straipsnyje pristatomi chorinės veiklos ypatumai bendrojo ugdymo mokyklose. Remiantis empirinio tyrimo, kuriame dalyvavo 92 muzikos pedagogai duomenimis, pristatomas chorinės veiklos vertinimas. Atliktas tyrimas parodė, kad chorų meninė-muzikinė kultūra, koncertinė veikla priklauso nuo daugelio faktorių: vadovo, repertuaro, dainininkų kiekybinės ir kokybinės sudėties, choro vokalinės technikos įvaldymo, o didžiausi trukdžiai – nepakankamas papildomam ugdymui skiriamų valandų skaičius, kartais nepalankios darbo sąlygos, per maža chorų meninės-muzikinės kultūros mokyklų vadovų parama.

PDF