Tarptautinių daugiakalbių lietuviškųjų periodinių leidinių leidyba (1904–1940)
Straipsniai
Tomas Petreikis
Vilnius University
Publikuota 2019-07-09
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.72.27
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

daugiakalbiai leidiniai
lietuvių periodika
tarptautiniai leidiniai
Baltijos šalys
propaganda
ekonominis bendradarbiavimas
kultūriniai mainai
nacionalinė bibliografija

Kaip cituoti

Petreikis T. (2019) „Tarptautinių daugiakalbių lietuviškųjų periodinių leidinių leidyba (1904–1940)“, Knygotyra, 720, p. 233-254. doi: 10.15388/Knygotyra.2019.72.27.

Santrauka

Straipsnyje analizuojama daugiakalbių tarptautinių leidinių, kuriuose buvo spausdinami ir lietuviški tekstai, leidyba. 1904–1940 m. iš viso tokių leidinių leista 26. Jų poreikis subrendo dėl XX a. pirmojoje pusėje susidariusių naujų kultūrinių, ekonominių ir politinių sąlygų. Daugiakalbė periodinė spauda startavo kultūrinio bendradarbiavimo plotmėje, bet, po Pirmojo pasaulinio karo Pabaltijyje susikūrus nepriklausomoms valstybėms, dėmesys šiai sričiai sumenko, labiau plėtoti ekonominiai ir politiniai ryšiai. Lietuvos, Vokietijos, Latvijos, Lenkijos ir kt. šalių leidėjams buvo aktualesnė ekonominių ryšių plėtotė. Svarbos įgavo ir Baltijos šalių (Estija, Latvija ir Lietuva) politinis bendradarbiavimas. Propagandos tikslais nemažai daugiakalbių leidinių Pirmojo pasaulinio karo metais leido Vokietija. Daugiakalbiuose leidiniuose šalia lietuvių kalbos buvo pasitelkiamos vokiečių, lenkų, prancūzų, latvių, rusų ir kitos užsienio kalbos. Daugiakalbės periodinės spaudos atsiradimas ir lietuvių kalbos pasirodymas juose atspindėjo lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės tarptautinį pripažinimą, savitų poreikių suvokimą, politinį, ekonominį ir kultūrinį dialogą.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.