REGIONALIZMO RAIŠKA ŠIUOLAIKINĖJE LIETUVOS KNYGŲ LEIDYBOJE: TARMINĖS KNYGOS
Straipsniai
Tomas Petreikis
Publikuota 2016-06-23
https://doi.org/10.15388/kn.v66i0.10025
PDF

Reikšminiai žodžiai

aukštaičiai
dzūkai
etnografija
leidyba
Lietuvos etnografiniai regio­nai
regionalizmas
suvalkiečiai
tarmė
tarminė knyga
žemaičiai

Kaip cituoti

Petreikis T. (2016). REGIONALIZMO RAIŠKA ŠIUOLAIKINĖJE LIETUVOS KNYGŲ LEIDYBOJE: TARMINĖS KNYGOS. Knygotyra, 66, 213-230. https://doi.org/10.15388/kn.v66i0.10025

Santrauka

Straipsnyje analizuojama Lietuvoje naujai po 1990 m. atsiradusi lietuvių tarminių knygų leidyba. Siekiama atskleisti šiuolaikinės tarminės knygos apibrėžties, adresato ir leidybos problemas. Lietuvoje plėtojama tarminė leidyba liudija visuomenėje sklindančias liberaliojo pliuralizmo vertybes, re­gionų informacinių poreikių dinamiką, besiplečiančius etnografinių bendruo­menių saviraiškos laukus. Skirtingas etnografinių Lietuvos bendruomenių požiūris į bendrinės lietuvių kalbos ir tarmės santykį yra lemiamas motyvas tarminės spaudos projektų plėtotei. Didžiausią dėmesį šiems projektams ko­kybinėmis ir kiekybinėmis prasmėmis skiria žemaičiai. Aukštaičių ir dzūkų bendruomenės į tarminę leidybą įsitraukė vėliau, pasiekimų esama mažiau, bet jų potencialas yra didesnis, todėl ateityje aukštaičių tarme gali pasirody­ti vis daugiau leidinių. Tarminėje leidyboje vyrauja savilaida, bet išskirtiniai leidybos projektai, kuriuose dalyvauja žinomi kūrėjai ir leidybos profesiona­lai, leidžia tikėtis kokybinių pokyčių ateityje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.