T. 59 (2012): Knygotyra

T. 59 (2012)

Knygotyra
Publikuota 2012-01-01

Straipsniai

ŽIVILĖ STONYTĖ
MUZIKINIAI INKUNABULAI LIETUVOS BIBLIOTEKOSE
Santraukos peržiūros 303
09-29
PDF
EDITA SĖDAITYTĖ
SAVILAIDA SOVIETINĖJE LIETUVOJE: ISTORIOGRAFINIS ASPEKTAS
Santraukos peržiūros 186
40-52
PDF
NIJOLĖ RAUDYTĖ
LIETUVOS PERSONALINIAI BIBLIOGRAFIJOS LEIDINIAI SOVIETMEČIU
Santraukos peržiūros 202
53-72
PDF
VAIDA JANKAUSKAITĖ
SĄJŪDŽIO SPAUDOS PAVELDAS LIETUVOJE
Santraukos peržiūros 214
73-92
PDF
Arūnas Gudinavičius
Skaitmeninė knyga ir jos raida
Santraukos peržiūros 268
113-130
PDF
LINA ŠARLAUSKIENĖ
SKAITMENINIŲ SERIALINIŲ LEIDINIŲ LEIDYBA LIETUVOJE 1996–2011 m.
Santraukos peržiūros 213
131-139
PDF
LINA GAIŽAUSKAITĖ
DVIKALBIŲ ŽODYNŲ LEIDYBA LIETUVOJE (1990–2010)
Santraukos peržiūros 187
140-160
PDF
NIJOLĖ BLIŪDŽIUVIENĖ
TARPTAUTINĖS KNYGOTYROS KONFERENCIJOS MOKSLO KOMUNIKACIJOS POŽIŪRIU
Santraukos peržiūros 185
161-179
PDF
DANUTĖ KONTRIMAVIČIENĖ
PRIEIGOS PRIE ARCHYVŲ DOKUMENTŲ PATIRTYS
Santraukos peržiūros 198
180-204
PDF
JULIJA ZINKEVIČIENĖ
ARCHYVISTIKOS STUDIJOS VILNIAUS UNIVERSITETE: RAIDA IR PERSPEKTYVOS
Santraukos peržiūros 215
205-219
PDF

Recenzijos

HELMUT HANS JURGEN ARNAŠIUS (ARNASZUS)
DOKUMENTACIJA APIE XVII AMŽIAUS KLAIPĖDOS KRAŠTO LIUTERONŲ BAŽNYČIOS PADĖTĮ
Santraukos peržiūros 137
242-263
PDF
NIJOLĖ LIETUVNINKAITĖ
AKISTATA SU XX AMŽIAUS SPAUDOS PASLAPTIMIS
Santraukos peržiūros 160
264-267
PDF

Kronika

AUŠRA NAVICKIENĖ
DVIDEŠIMTOJI SHARP KONFERENCIJA DUBLINE
Santraukos peržiūros 172
307-310
PDF
TOMAS PETREIKIS
KNYGOTYRA 2011–2012 m. KONFERENCIJOSE
Santraukos peržiūros 149
Sudarė NIJOLĖ RAUDYTĖ
LITERATŪROS APIE KNYGOTYROS IR DOKUMENTOTYROS INSTITUTĄ RODYKLĖ
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 362
312-326
PDF

Įvairenybės

VYTAUTAS VANAGAS
UNIVERSITAS LINGUARUM LITVANIAE AUTORYSTĖS PROBLEMA
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
268-269
PDF
VYTAUTAS VANAGAS
KONSTANTINO SIRVYDO BIBLIOGRAFIJOS PAPILDYMAS
Santraukos peržiūros 134
270-271
PDF

Publikacijos

ARVYDAS PACEVIČIUS
DISKUSIJA BIBLIOTHECA LITUANA TERMINO KLAUSIMU
Santraukos peržiūros 167
236-241
PDF

Atminimui

VLADAS ŽUKAS
KAIP BUVO GINAMA LEVO VLADIMIROVO DISERTACIJA
Santraukos peržiūros 144
272-279
PDF
EGLĖ TARASKEVIČIŪTĖ
VANDA STONIENĖ – MOKSLININKĖ IR PEDAGOGĖ
Santraukos peržiūros 210 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 359
280-297
PDF
ŽIEDŪNĖ ZAVECKIENĖ
SU KLEMENSU SINKEVIČIUMI (1929–2011) ATSISVEIKINUS
Santraukos peržiūros 135
298-300
PDF