T. 59 (2012): Knygotyra

T. 59 (2012)

Knygotyra
Publikuota 2012-01-01

Straipsniai

ŽIVILĖ STONYTĖ
MUZIKINIAI INKUNABULAI LIETUVOS BIBLIOTEKOSE
Santraukos peržiūros 394
09-29
PDF
EDITA SĖDAITYTĖ
SAVILAIDA SOVIETINĖJE LIETUVOJE: ISTORIOGRAFINIS ASPEKTAS
Santraukos peržiūros 271
40-52
PDF
NIJOLĖ RAUDYTĖ
LIETUVOS PERSONALINIAI BIBLIOGRAFIJOS LEIDINIAI SOVIETMEČIU
Santraukos peržiūros 288
53-72
PDF
VAIDA JANKAUSKAITĖ
SĄJŪDŽIO SPAUDOS PAVELDAS LIETUVOJE
Santraukos peržiūros 331
73-92
PDF
Arūnas Gudinavičius
Skaitmeninė knyga ir jos raida
Santraukos peržiūros 430
113-130
PDF
LINA ŠARLAUSKIENĖ
SKAITMENINIŲ SERIALINIŲ LEIDINIŲ LEIDYBA LIETUVOJE 1996–2011 m.
Santraukos peržiūros 300
131-139
PDF
LINA GAIŽAUSKAITĖ
DVIKALBIŲ ŽODYNŲ LEIDYBA LIETUVOJE (1990–2010)
Santraukos peržiūros 256
140-160
PDF
NIJOLĖ BLIŪDŽIUVIENĖ
TARPTAUTINĖS KNYGOTYROS KONFERENCIJOS MOKSLO KOMUNIKACIJOS POŽIŪRIU
Santraukos peržiūros 281
161-179
PDF
DANUTĖ KONTRIMAVIČIENĖ
PRIEIGOS PRIE ARCHYVŲ DOKUMENTŲ PATIRTYS
Santraukos peržiūros 295
180-204
PDF
JULIJA ZINKEVIČIENĖ
ARCHYVISTIKOS STUDIJOS VILNIAUS UNIVERSITETE: RAIDA IR PERSPEKTYVOS
Santraukos peržiūros 301
205-219
PDF

Recenzijos

HELMUT HANS JURGEN ARNAŠIUS (ARNASZUS)
DOKUMENTACIJA APIE XVII AMŽIAUS KLAIPĖDOS KRAŠTO LIUTERONŲ BAŽNYČIOS PADĖTĮ
Santraukos peržiūros 222
242-263
PDF
NIJOLĖ LIETUVNINKAITĖ
AKISTATA SU XX AMŽIAUS SPAUDOS PASLAPTIMIS
Santraukos peržiūros 233
264-267
PDF

Kronika

AUŠRA NAVICKIENĖ
DVIDEŠIMTOJI SHARP KONFERENCIJA DUBLINE
Santraukos peržiūros 264
307-310
PDF
TOMAS PETREIKIS
KNYGOTYRA 2011–2012 m. KONFERENCIJOSE
Santraukos peržiūros 268
Sudarė NIJOLĖ RAUDYTĖ
LITERATŪROS APIE KNYGOTYROS IR DOKUMENTOTYROS INSTITUTĄ RODYKLĖ
Santraukos peržiūros 250 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 527
312-326
PDF

Įvairenybės

VYTAUTAS VANAGAS
UNIVERSITAS LINGUARUM LITVANIAE AUTORYSTĖS PROBLEMA
Santraukos peržiūros 229 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53
268-269
PDF
VYTAUTAS VANAGAS
KONSTANTINO SIRVYDO BIBLIOGRAFIJOS PAPILDYMAS
Santraukos peržiūros 204
270-271
PDF

Publikacijos

ARVYDAS PACEVIČIUS
DISKUSIJA BIBLIOTHECA LITUANA TERMINO KLAUSIMU
Santraukos peržiūros 243
236-241
PDF

Atminimui

VLADAS ŽUKAS
KAIP BUVO GINAMA LEVO VLADIMIROVO DISERTACIJA
Santraukos peržiūros 211
272-279
PDF
EGLĖ TARASKEVIČIŪTĖ
VANDA STONIENĖ – MOKSLININKĖ IR PEDAGOGĖ
Santraukos peržiūros 313 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 487
280-297
PDF
ŽIEDŪNĖ ZAVECKIENĖ
SU KLEMENSU SINKEVIČIUMI (1929–2011) ATSISVEIKINUS
Santraukos peržiūros 207
298-300
PDF