PRIE EUROPOS KNYGOTYROS IŠTAKŲ: XVIII AMŽIAUS KNYGOS ISTORIJOS LEIDINIŲ TIPOLOGIJA
Knygos mokslas: istorija, teorija, raiška
ANNA ŻBIKOWSKA-MIGOŃ
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v54i0.3587
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

ŻBIKOWSKA-MIGOŃ A. (2010) „PRIE EUROPOS KNYGOTYROS IŠTAKŲ: XVIII AMŽIAUS KNYGOS ISTORIJOS LEIDINIŲ TIPOLOGIJA“, Knygotyra, 540, p. 62-73. doi: 10.15388/kn.v54i0.3587.

Santrauka

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet Wrocławski
Pl. Uniwersytecki 9/13, 50 137 Wrocław, Polska
E-mail: anna.migon@ibi.uni.wroc.pl


XVIII amžiaus Europos knygos istorijos leidiniuose buvo laikomasi to meto mokslo ir mokslinės literatūros standartų, tačiau juose ryškėjo tam tikri bruožai, kylantys iš bibliologijos būklės. To laiko bibliologija – disciplina, esanti in statu nascendi, – įgijo mokslinį statusą dėl istorinių tyrimų. Gana gausi Europos knygos istorijos literatūra apėmė platų problemų ir faktų spektrą, tarp jų ir rašto, rankraščių, spaudos, knygų prekybos ir bibliotekų istoriją.
Tipologinis šio palikimo vertinimas leidžia identifikuoti ypatingus ankstyvosios knygos istoriografijos bruožus, evoliucijos tendencijas, stiprybes ir silpnybes. Straipsnyje pristatomi įvairūs XVIII a. leidinių tipai, atskleidžiant jų rašto bei redagavimo bruožus, formą, turinį, tikslus ir adresą. Nagrinėjami individualūs ir kelių autorių darbai, monografijos ir sintezės, originalūs raštai ir kompiliacijos bei adaptacijos, įvairios literatūrinės formos leidiniai, kaip antai laiškai ir kelionių aprašymai (pavyzdžiui, kelionės po bibliotekas, vok. Bibliotheksreisen), mokomoji medžiaga (akademiniai vadovėliai, vadovai), proginė literatūra, žinynai (enciklopedijos, žodynai, bibliografijos, katalogai) ir šaltinių rinkiniai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.