Daiktavardžio paradigmų produktyvumas: skolinių morfologinio įforminimo ir fleksijų varijavimo analizė
Straipsniai
Laura Kamandulytė-Merfeldienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Publikuota 2010-10-25
https://doi.org/10.15388/LK.2010.22859
PDF

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Kamandulytė-Merfeldienė L. (2010) „Daiktavardžio paradigmų produktyvumas: skolinių morfologinio įforminimo ir fleksijų varijavimo analizė“, Lietuvių kalba, (4), p. 1-12. doi: 10.15388/LK.2010.22859.

Santrauka

Straipsnyje aprašomas sinchroninis daiktavardžio paradigmų produktyvumo dabartinėje kalboje tyrimas. Remiantis natūraliosios morfologijos teorinėmis koncepcijomis produktyvioms paradigmoms nustatyti pasirinkti du kriterijai: a) fleksijų varijavimas, b) naujųjų skolinių morfologinis įforminimas.
Straipsnyje keliama hipotezė, kad sakytinėje kalboje neproduktyvių paradigmų fleksijos painiojamos su produktyvių paradigmų fleksijomis, o naujieji skoliniai gauna natūralias, t. y. produktyvių paradigmų galūnes. Straipsnyje siekiama: a) aptarti, kokių paradigmų daiktavardžių fleksijos dažniausiai painiojamos su kitų paradigmų fleksijomis, b) nustatyti, kokių paradigmų fleksijas gauna naujieji skoliniai, c) remiantis gautais fleksijų varijavimo ir skolinių morfologinio įforminimo analizės rezultatais, nustatyti produktyvias ir neproduktyvias daiktavardžio paradigmas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.