Nr. 10 (2016)

Nr. 10 (2016)

Lietuvių kalba
Publikuota 2016-12-15

Straipsniai

Vytautas Kardelis
Septyni lietuvių dialektologijos žingsniai
Santraukos peržiūros 79 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111
1-28
PDF
Irena Smetonienė | Antanas Smetona | Audrius Valotka
Dėl standartinės kalbos termino
Santraukos peržiūros 114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 100
1-14
PDF
Erika Jasionytė-Mikučionienė
Semantinės ir struktūrinės modalumo raiškos priemonių ypatybės senuosiuose (XVI A.) lietuvių kalbos raštuose
Santraukos peržiūros 74 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81
1-21
PDF
Daiva Murmulaitytė
Naujieji asmenų pavadinimai darybos ir semantiniu aspektu
Santraukos peržiūros 89 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
1-22
PDF
Indrė Makauskaitė
Lietuvių kalbos laiko adverbialai: pozicija laiko raiškos priemonių sistemoje ir semantinių tyrimų apžvalga
Santraukos peržiūros 55 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 164
1-21
PDF
Kristina Rutkovska
Namų konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje
Santraukos peržiūros 73 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 207
1-30
PDF
Audrius Valotka
Kūrybinis adresato vaidmuo aliuzijose
Santraukos peržiūros 74 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 196
1-42
PDF
Rolandas Mikulskas
Objekto lokacijos raiška perliatyviniu prielinksniu PER
Santraukos peržiūros 82 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77
1-18
PDF
Lina Plaušinaitytė | Skaistė Volungevičienė
Žodžių junginiai dvikalbėje leksikografijoje: vokiečių–lietuvių kalbų žodyno analizė
Santraukos peržiūros 63 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
1-22
PDF
Audrius Valotka
Intertekstų suvokimas ir kultūrinio rato atpažinimas Rimvydo Valatkos publicistikoje
Santraukos peržiūros 89 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
1-47
PDF
Vytautas Kardelis | Daiva Kardelytė-Grinevičienė
Priekin – per erdvę ir laiką
Santraukos peržiūros 73 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
1-30
PDF
Daiva Šveikauskienė
Lietuvių kalbos gramatikos informacinė sistema: I morfologija
Santraukos peržiūros 347 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266
1-19
PDF
Ingrida Balčiūnienė | Laura Kamandulytė-Merfeldienė
Dabartinės sakytinės lietuvių kalbos pasakymų ilgis ir struktūra
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36
1-13
PDF
Evaldas Švageris
Pradedant diskusiją dėl Frydricho Kuršaičio priegaidžių rekonstrukcijos
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
1-9
PDF

Kita

Andrius Utka | Agnė Bielinskienė | Loic Boizou | Erika Rimkutė | Jolanta Kovalevskaitė
Dėl nepatikimos informacijos Daivos Šveikauskienės straipsnyje „Lietuvių kalbos gramatikos informacinė sistema: I morfologija“
Santraukos peržiūros 39 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 114
1-7
PDF