Nr. 10 (2016)

Nr. 10 (2016)

Lietuvių kalba
Publikuota 2016-12-15

Straipsniai

Vytautas Kardelis
Septyni lietuvių dialektologijos žingsniai
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
1-28
PDF
Irena Smetonienė | Antanas Smetona | Audrius Valotka
Dėl standartinės kalbos termino
Santraukos peržiūros 48 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
1-14
PDF
Erika Jasionytė-Mikučionienė
Semantinės ir struktūrinės modalumo raiškos priemonių ypatybės senuosiuose (XVI A.) lietuvių kalbos raštuose
Santraukos peržiūros 37 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
1-21
PDF
Daiva Murmulaitytė
Naujieji asmenų pavadinimai darybos ir semantiniu aspektu
Santraukos peržiūros 34 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63
1-22
PDF
Indrė Makauskaitė
Lietuvių kalbos laiko adverbialai: pozicija laiko raiškos priemonių sistemoje ir semantinių tyrimų apžvalga
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
1-21
PDF
Kristina Rutkovska
Namų konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 49
1-30
PDF
Audrius Valotka
Kūrybinis adresato vaidmuo aliuzijose
Santraukos peržiūros 35 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
1-42
PDF
Rolandas Mikulskas
Objekto lokacijos raiška perliatyviniu prielinksniu PER
Santraukos peržiūros 43 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16
1-18
PDF
Lina Plaušinaitytė | Skaistė Volungevičienė
Žodžių junginiai dvikalbėje leksikografijoje: vokiečių–lietuvių kalbų žodyno analizė
Santraukos peržiūros 20 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81
1-22
PDF
Audrius Valotka
Intertekstų suvokimas ir kultūrinio rato atpažinimas Rimvydo Valatkos publicistikoje
Santraukos peržiūros 20 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33
1-47
PDF
Vytautas Kardelis | Daiva Kardelytė-Grinevičienė
Priekin – per erdvę ir laiką
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
1-30
PDF
Daiva Šveikauskienė
Lietuvių kalbos gramatikos informacinė sistema: I morfologija
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66
1-19
PDF
Ingrida Balčiūnienė | Laura Kamandulytė-Merfeldienė
Dabartinės sakytinės lietuvių kalbos pasakymų ilgis ir struktūra
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
1-13
PDF
Evaldas Švageris
Pradedant diskusiją dėl Frydricho Kuršaičio priegaidžių rekonstrukcijos
Santraukos peržiūros 20 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2
1-9
PDF

Kita

Andrius Utka | Agnė Bielinskienė | Loic Boizou | Erika Rimkutė | Jolanta Kovalevskaitė
Dėl nepatikimos informacijos Daivos Šveikauskienės straipsnyje „Lietuvių kalbos gramatikos informacinė sistema: I morfologija“
Santraukos peržiūros 9 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61
1-7
PDF