Dabartinės sakytinės lietuvių kalbos pasakymų ilgis ir struktūra
Straipsniai
Ingrida Balčiūnienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Laura Kamandulytė-Merfeldienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Publikuota 2016-12-15
https://doi.org/10.15388/Lietkalb.2016.10.9914
PDF

Reikšminiai žodžiai

sakytinė kalba
natūrali kalba
pasakymų ilgis
pasakymų struktūra

Kaip cituoti

Balčiūnienė I. ir Kamandulytė-Merfeldienė L. (2016) „Dabartinės sakytinės lietuvių kalbos pasakymų ilgis ir struktūra“, Lietuvių kalba, (10), p. 1-13. doi: 10.15388/Lietkalb.2016.10.9914.

Santrauka

Natūraliõs sakytinės lietuvių kalbos sintaksė – iki šiol lietuvių kalbotyroje nedaug tyrinėtas objektas. Dėl tam tikrų techninių ir metodinių priemonių stokos bei reprezentatyvios duomenų bazės trūkumo tokio pobūdžio tyrimai ilgai buvo fragmentiški. Pastaraisiais metais, sintaksiškai anotavus Sakytinės lietuvių kalbos tekstyną (VDU), atsivėrė automatizuotos sintaksinės analizės galimybės, leisiančios ženkliai išplėsti natūralios sakytinės kalbos sintaksės tyrimus. Šiame straipsnyje apžvelgiami vieno iš pirmųjų tokių tyrimų – sakytinės kalbos pasakymų ilgio ir struktūros analizės – rezultatai. Išnagrinėjus ir tarpusavyje palyginus apibendrintų imčių (viešosios vs. privačios kalbos; monologų vs. dialogų / polilogų; paruoštos vs. spontaninės kalbos) duomenis, paaiškėjo, kad viešajai kalbai, ypač akademinei, būdingas gerokai aukštesnis vidutinis pasakymo ilgis ir didesnė procentinė sudėtinių pasakymų dalis; privatiems pokalbiams, priešingai, būdingi trumpesni ir sintaksiškai paprastesni sakiniai. Kai kurios išryškėjusios tendencijos (pvz., vidutinio pasakymo ilgio) iš dalies sutampa su tam tikrų rašytinės kalbos stilių sintaksės ypatybėmis, tačiau sakytinės kalbos specifika lemia itin ryškią kai kurių tipų pasakymų, pavyzdžiui, bejungtukių, gausą. Gautų išvadų patikimumą reikėtų pagrįsti papildoma statistine lyginamąja ir koreliacine analize, tačiau preliminariai jau dabar galima teigti, kad sakytinės kalbos pasakymo ilgis yra dvipusiu ryšiu susijęs su sintaksine struktūra.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.