Epidurinės nejautros poveikis skausmo malšinimui ir žarnyno funkcijos atsitaisymui po gaubtinės ir tiesiosios žarnos rezekcijos
-
Renatas Tikuišis
Povilas Miliauskas
Narimantas Evaldas Samalavičius
Giedrė Rudinskaitė
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2008.3.2152
PDF

Kaip cituoti

1.
Tikuišis R, Miliauskas P, Samalavičius NE, Rudinskaitė G. Epidurinės nejautros poveikis skausmo malšinimui ir žarnyno funkcijos atsitaisymui po gaubtinės ir tiesiosios žarnos rezekcijos. LS [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio9 d.];6(3):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2152

Santrauka

Renatas Tikuišis, Povilas Miliauskas, Narimantas Evaldas Samalavičius, Giedrė Rudinskaitė
Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius
El paštas: renatas.tikuisis@loc.lt

Įvadas / tikslas

Palyginti su sistemine analgezija opiatais, atliekant atviras gaubtinės ir tiesiosios žarnos operacijas, epidurinė nejautra efektyviau malšina skausmą ir ją sukėlus sumažėja pooperacinio žarnų nepraeinamumo dažnis. Šio tyrimo tikslas – nustatyti epidurinės analgezijos poveikį skausmo malšinimui ir žarnyno funkcijos atsitaisymui po gaubtinės ir tiesiosios žarnos operacijų.

Ligoniai ir metodai

Tyrime dalyvavo 50 ligonių, kuriems buvo atlikta gaubtinės arba tiesiosios žarnos rezekcija. Tai buvo perspektyvusis tyrimas, kuris truko dvejus metus. Atsitiktinės atrankos būdu ligoniai buvo suskirstyti į tiriamąją (T) ir kontrolinę (K) grupes. Po 25 ligonius pateko į kiekvieną grupę. T grupės ligoniams buvo taikyta epidurinė nejautra, o K grupės – švirkščiami narkotiniai analgetikai į veną ir penkis raumenis. Buvo vertinamas narkotinių analgetikų suvartojimas, skausmo intensyvumas po operacijos, žarnyno funkcijos atsitaisymo laikas ir laikas, kai ligonis pradėjo vartoti kietą maistą.

Rezultatai

Abi grupės pagal operacijos apimtį ir ligonių charakteristiką buvo labai panašios. T grupės ligoniams reikėjo mažiau narkotinių analgetikų, jiems skausmo intensyvumas buvo mažesnis, jų žarnyno veikla atsitaisė anksčiau ir jie anksčiau pradėjo vartoti kietą maistą, palyginti su K grupės ligoniais.

Išvada

Epidurinės analgezijos metodas yra pranašesnis už intraveninį skausmo malšinimo metodą, taip pat mažiau suvartojama narkotinių analgetikų. Epidurinė analgezija pagreitina žarnyno funkcijos atsitaisymą, todėl ligoniai anksčiau pradeda valgyti kietą maistą po atvirų gaubtinės ir tiesiosios žarnos operacijų.

Reikšminiai žodžiai: epidurinė analgezija, intraveninė analgezija, gaubtinės žarnos rezekcija, tiesiosios žarnos rezekcija

Influence of epidural analgesia on postoperative pain relief and gastrointestinal recovery after colorectal resection

Renatas Tikuišis, Povilas Miliauskas, Narimantas Evaldas Samalavičius, Giedrė Rudinskaitė
Vilnius University, Institute of Oncology, Santariškių str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
E-mail: renatas.tikuisis@gmail.com

Backgound / objective

Epidural analgesia provides superior analgesia with a lower incidence of postoperative ileus as compared with systemic opiate analgesia in open colorectal surgery. The aim of this study was to determine the effects of epidural analgesia on the outcome after colorectal surgery.

Patients and methods

Fifty patients were enrolled in this investigation. Open colorectal resection was performed for all these patients. The patients were randomly assigned into two groups: the study group (T) and the control group (K). Epidural analgesia was used for 25 patients of group T, and intravenous-intramuscular analgesia was used for 25 patients of group K. Consumption of narcotic analgesics, pain intensity, gastrointestinal recovery time and solid food tolerated time were investigated.

Results

There were no significant differences in the type of operations and preoperative patients’ characteristics between the groups. Consumption of narcotic analgesics was lower in group T, and analgesia was more effective in the epidural group. The mean time of peristalsis and solid food tolerance was earlier in group T as compared with group K.

Conclusion

Epidural analgesia provides a significant benefit as regards analgesic consumption, postoperative pain relief and the recovery of gastrointestinal function in patients undergoing open colorectal resection.

Keywords: epidural analgesia, intravenous analgesia, colorectal surgery

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.