Vyrų krūties vėžio diagnostika ir gydymas
-
Algirdas Jackevičius
Leonarda Šarakauskienė
Valerijus Ostapenko
Saulius Bružas
Juozas Kurtinaitis
Algimantas Mudėnas
Publikuota 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2005.3.2312
PDF

Kaip cituoti

1.
Jackevičius A, Šarakauskienė L, Ostapenko V, Bružas S, Kurtinaitis J, Mudėnas A. Vyrų krūties vėžio diagnostika ir gydymas. LS [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.birželio28 d.];3(3):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2312

Santrauka

Algirdas Jackevičius, Leonarda Šarakauskienė, Valerijus Ostapenko, Saulius Bružas, Juozas Kurtinaitis, Algimantas Mudėnas
Vilniaus universiteto Onkologijos institutas,
Santariškių g.1, LT-08660 Vilnius
Kauno medicinos universiteto Onkologijos ligoninė,
Volungių g. 16, LT-45434 Kaunas
El paštas: algirdasj@is.lt

Įvadas / tikslas

Vyrų krūties vėžys yra reta onkologinė liga. Šiame straipsnyje pateikiame 75 ligonių, gydytų dviejose onkologijos ligoninėse, klinikinius duomenis, tiesioginius ir vėlyvuosius gydymo rezultatus.

Ligoniai ir metodai

Straipsnyje nagrinėjami Vilniaus universiteto Onkologijos instituto klinikoje ir Kauno universiteto Onkologijos ligoninėje1988–2003 metais gydytų 75 vyrų, sirgusių krūties vėžiu, klinikiniai duomenys. Ligonių amžiaus vidurkis – 69,2 metų (jauniausias 41, vyriausias 90 metų). Aštuoniems (10,7%) ligoniams diagnozuotas pirmos stadijos vėžys, 35 (46,7%) – antros, 22 (29,3%) – trečios, 10 (13,3%) ligonių – ketvirtos. Pagal histologinius vėžio tipus dažniausiai diagnozuota intraduktalinė karcinoma – 40 ligonių, 8 ligoniams – lobulinė karcinoma, tačiau 14 ligonių vėžio histologinis tipas nenustatytas. Dažniausiai, t. y. 53 ligoniams, buvo atlikta modifikuota Maddeno mastektomija, aštuoniems – paprastoji mastektomija, 8 ligoniams taikyta spindulinė terapija, 6 ligoniams dėl sunkių gretutinių ligų – simptominis gydymas. 37 ligoniai gydyti kombinuotu būdų: 30 – spinduline terapija, 5 – chemoterapija, 2 – abiem gydymo metodais.

Rezultatai

Vėlyvieji gydymo rezultatai nebuvo geri: iš 75 gyvena 28 liginiai, 47 mirė. Penkerius metus išgyveno 83,3% (95% PI 27,3–97,5) sergančiųjų pirmos stadijos krūties vėžiu, 69,6% (95% PI 49,1–83,1) – antros stadijos ir tik 6,2% (95% PI 4,2–24,2) – trečios. Nė vienas ligonis, kuriam diagnozuota ketvirta ligos stadija, neišgyveno penkerių metų.

Išvados

Lietuvoje vyrų sergamumas krūties vėžiu per pastaruosius metus nepakito. Nemažai vyrų buvo gydyti nuo IIIB stadijos krūties vėžio, kai navikas jau buvo lokaliai išplitęs ir susiformavo vėžinė opa. Vyrų, sergančių trečios stadijos krūties vėžiu, prognozė yra blogesnė negu moterų. Ligos stadija nulemia ligonių gyvenimo trukmę, tai patvirtina statistinis vėlyvųjų gydymo rezultatų skaičiavimas.

Reikšminiai žodžiai: vyrų krūties vėžys, diagnostika, gydymas, vėlyvieji rezultatai

The diagnostics and treatment of male breast carcinoma

Algirdas Jackevičius, Leonarda Šarakauskienė, Valerijus Ostapenko, Saulius Bružas, Juozas Kurtinaitis, Algimantas Mudėnas
Vilnius University Institute of Oncology,
Santariškių str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
Kaunas Medical University Oncological Hospital,
Volungių str. 16, LT-45434, Kaunas, Lithuania
E-mail: algirdasj@is.lt

Background / objective

Male breast cancer is an uncommon oncological disease. In this paper, we have analysed the results of treatment of 75 patients treated in two oncologycal clinics.

Patients and methods

We analysed 75 male patients treated in 1988–2003 in the clinics of the Institute of Oncology of Vilnius University and Hospital of Oncology of Kaunas University of Medicine. The mean age of patients was 69.2 years (range, 46–90 years). The staging of disease: stage I 8 (10.7%) patients, stage II 35 (46.7%), stage III 22 (29.3%). Ten (13.3%) patients were treated in stage IV of the disease. The most common method of treatment was radical mastectomy by Madden which was performed in 53 cases. In 8 cases mastectomy simplex was performed. Eight patients received radiotherapy. The patients received this conservative treatment in late stages of the disease. In seven cases the patients were in poor health state, and only palliative treatment was applied. 37 patients received combined treatment: 30 patients were treated with radiotherapy, two patients received radiotherapy and chemotherapy, in 5 cases after mastectomy the patients were treated with chemotherapy.

Results

The follow-up results were not satisfactory: from 75 patients 28 patients are alive and 47 died. The 5-year survival of the patients according to the stage of disease: 83.3% (95% CI 27.3–97.5) of patients in stage I, 69.6% (95% CI 49.1–83.1) in stage II, stage III 6.2% (95% CI 4.2–24.2). In this period, all patients in stage IV of the disease died.

Conclusions

The incidence of male breast cancer in Lithuania is low, and over the last years has remained at the same level. Many of our patients had ulceration of tumor and were treated in stage III B of the disease. The prognosis of male breast cancer in stage III of the disease is worse than of female breast cancer of the same stage. The stage of the disease was statistically significant for the survival of patients.

Keywords: male breast carcinoma, diagnosis, treatment, follow-up results

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

<< < 1 2