Kolektomija po kolonoskopinės piktybinių polipų šalinimo procedūros ir netikėta T1 vėžio histologinė diagnozė
Originalūs mokslo tiriamieji darbai
Nikas Samuolis
Narimantas Evaldas Samalavičius
Ugnius Mickys
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2014.3086
PDF

Kaip cituoti

1.
Samuolis N, Samalavičius NE, Mickys U. Kolektomija po kolonoskopinės piktybinių polipų šalinimo procedūros ir netikėta T1 vėžio histologinė diagnozė. LS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio5 d.];13(2):92-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/3086

Santrauka

Tikslas
Ankstyvos stadijos storosios ir tiesiosios žarnos vėžio, pašalinto endoskopiniu būdu, tolesnė gydymo taktika priklauso nuo histologinio ištyrimo radinių. Šio tyrimo tikslas yra įvertinti kolektomijos naudos ir rizikos santykį pacientams, kuriems atlikta
endoskopinė polipektomija ir histologinio tyrimo metu rasti nepalankūs histologiniai veiksniai.
Metodika
Į šį retrospektyvųjį tyrimą įtraukta 23 pacientai (12 vyrų ir 11 moterų, amžiaus mediana 66 metai), kuriems nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2014 m. vasario 28 d. VUOI buvo atlikta kolektomija po kolonoskopinės piktybinių polipų su T1 vėžiu polipektomijos dėl bent vieno iš šių nepalankių histologinių veiksnių: teigiamas rezekcijos kraštas ar polipas pašalintas dalimis. Pagrindinis tikslas buvo įvertinti onkologinės kolektomijos, atliktos po endoskopinės polipektomijos, naudos ir rizikos santykį. Onkologinė
nauda vertinta pagal pacientų, kuriems rasta metastazių limfmazgiuose, skaičių. Rizika vertinta atsižvelgiant į III–IV laipsnio komplikacijų dažnį ir mirtingumą.
Rezultatai
Dažniausia piktybinių polipų su T1 vėžiu vieta buvo riestinė žarna – 10 atvejų (43,5 %) ir viršutinis tiesiosios žarnos trečdalis – 9 atvejai (39,1 %). Devyniems (39,1 %) pacientams histologinio tyrimo metu rasta geros diferenciacijos adenokarcinoma (G1),
kitiems (14 pacientų iš 23, 60,9 %) – vidutinės diferenciacijos adenokarcinoma (G2). Pagrindinės kolektomijos indikacijos buvo dvi: rezekcijos kraštas ≤1 mm (n=17), rezekcija dalimis (n=7). Daugiausia buvo atlikta tiesiosios žarnos rezekcijų su daline mezorektine ekscizija – 9 (39,1 %). Onkologinė kolektomijos nauda pasiekta dviem pacientams (8,7 %), kurie turėjo metastazių limfmazgiuose. Penkiems pacientams (21,7 %) pasireiškė pooperacinių komplikacijų. Šios komplikacijos nedidino operacinės rizikos, nes pagal Clavien klasifikaciją buvo I–II laipsnio. Mirties atvejų nepasitaikė.
Išvada
Atliktus onkologinę kolektomiją dėl nepalankių histologinių veiksnių (teigiamas rezekcijos kraštas ar rezekcija dalimis) po endoskopinės polipektomijos, 8,7 % pacientų rasta metastazių limfmazgiuose, todėl šis retrospektyvusis tyrimas pabrėžia
onkologinės rezekcijos svarbą šių pacientų grupėje.
Reikšminiai žodžiai: piktybinis tiesiosios žarnos polipas, endoskopinė polipektomija, limfmazgių metastazės

Elective colectomy after colonoscopic polypectomy for unexpected polypoid T1 cancer
Nikas Samuolis, Narimantas Evaldas Samalavičius, Ugnius Mickys

Objective
The treatment of early-stage colorectal cancers removed endoscopically depends on histopathologic findings. The aim of this retrospective study was to assess the benefit–risk balance for patients who underwent colectomy after endoscopic polypectomy of a T1 carcinoma with unfavourable histological factors.
Methods
From January 1st 2004 to February 28th 2014, twenty-three patients (12 men and 11 women, age median 66 years) who underwent colectomy after endoscopic resection of malignant polyps with T1 carcinoma were included in this retrospective study. Specimens resected after endoscopic polypectomy showed at least one of the two unfavorable factors – no free margin or piecemeal resection. The main objective was to assess the benefit–risk balance of oncological resection performed after polypectomy. The oncological benefit was measured by the lymph node metastasis rate, and the risk was measured by the occurrence of severe (grade III–IV) complications or death.
Results
The most common localisation of T1 cancer was the sigmoid colon (10 cases, 43.5%) and the upper rectum (9 cases, 39.1%). Nine (39.1%) patients had a well-differentiated adenocarcinoma (G1), while others (14 patients from 23, 60.9%) had a moderately differentiated adenocarcinoma (G2). The main indications for colectomy were the margin of resection ≤ 1 mm (n = 17) and peacemeal resection (n = 7). The most common surgical operation was rectal resection with partial mesorectal excision (9, 39.1%). The oncological benefit of colectomy was reached for two patients (8.7%) who had lymph node metastases. Five patients (21.7%) presented postoperative complications. These complications did not rise surgery risk, because all of them were of I–II grade according to Clavien’s classification. There were no deaths.
Conclusions
Among the patients who underwent oncological colectomy after endoscopic polypectomy for unexpected polypoid T1 cancer with unfavorable histology (no free margin or peacemeal polypectomy) 8.7% had metastases in the lymph nodes; thus, this study suggests the rationale of oncological surgical resection after endoscopic polypectomy for these patients. 
Key words: malignant colonic polyp, endoscopic polypectomy, lymph node metastases

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

<< < 1 2 3 4 5 > >>