Kunigo drama: tarp pašaukimo ir metafizinio maišto (Vinco Mykolaičio-Putino Altorių šešėly ir Georgesʼo Bernanoso Po šėtono saule)
Straipsniai
Vytautas Bikulčius
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-12-28
https://doi.org/10.15388/Literatura.2018.7
PDF

Reikšminiai žodžiai

katalikiškojo atgimimo literatūra
Vincas Mykolaitis-Putinas
Georgesas Bernanosas
psichologinis romanas
kunigystė
pašaukimo problema
metafizinis maištas

Kaip cituoti

Bikulčius V. (2018) „Kunigo drama: tarp pašaukimo ir metafizinio maišto (Vinco Mykolaičio-Putino Altorių šešėly ir Georgesʼo Bernanoso Po šėtono saule)“, Literatūra, 60(4), p. 7-14. doi: 10.15388/Literatura.2018.7.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje analizuojama prancūzų katalikiškojo atgimimo (le renouveau catholique) įtaka Vinco Mykolaičio-Putino romanui Altorių šešėly. Šis romanas radosi kaip natūrali lietuvių literatūros tąsa. Neatsitiktinai jo autorius visų pirma akcentuoja psichologinę kūrinio protagonisto liniją, kuri sykiu liudija ir apie klasikinio (stendališkojo ar balzakiškojo) romano tradiciją. Liudas Vasaris, pradėjęs mokslus kunigų seminarijoje, pašaukimą įžvelgia kaip pagrindinę savo gyvenimo problemą, nes kunigo kelias jam kertasi su jo kaip poeto siekiais. Vis dėlto jis nejaučia nė mažiausio noro maištauti prieš Dievą, nes nesuvokia kunigo kelio kaip savojo gyvenimo savasties. Kunigystė Vasariui netampa egzistencine patirtimi, todėl apsiribojama žemiškojo gyvenimo akiračiais. Tuo Liudas Vasaris skiriasi nuo Georgeso Bernanoso romano Po Šėtono saule protagonisto – kunigo Donisano, kuris sugeba pakilti virš žemiškojo gyvenimo ir stoti į akistatą su Dievu, savo poziciją suvokdamas kaip metafizinį maištą. Galima manyti, kad Mykolaitis-Putinas, kuriam galėjo būti žinomas minėtas Bernanoso romanas, greičiausiai šį kūrinį vertino kaip savojo Altorių šešėly priedą ar papildymą, liudijantį, koks gali būti kunigo kelias.

PDF

Bibliografinės nuorodos

Bikulčius, Vytautas. 2016. Nelabojo pavidalai Georgesʼo Bernanoso romane Po Šėtono saule. Acta humanitarica Universitatis Saulensis 22. Šiauliai: Šiaulių universiteto bibliotekos Leidybos skyrius, 140–147.

Estève, Michel. 2009. Notes et variantes. Bernanos, Georges. Oeuvres romanesques (Bibliothèque de la Pléiade). Paris: Gallimard, 1772–1791.

Glinskis, Rimantas. 1996. V. Mykolaitis-Putinas – "Židinio" redaktorius". Putinas. Gyvenimo ir kūrybos akiračiai. Vilnius, Vaga, 229–235.

Keliuotis, Juozas. 1932. Pasikalbėjimas su prof. V. Mykolaičiu-Putinu. Naujoji Romuva 6, 121–124.

Kostkevičiūtė, Irena. 1983. "Altorių šešėly" ir jo vertimų kontekstas. Pergalė 1, 139.

Lazdynas, Gintaras. 1999. Romano struktūrų formavimasis Lietuvoje. Nuo "Algimanto" iki "Altorių šešėly". Kaunas: Leidykla "Naujasis LANKAS".

Mykolaitis-Putinas, Vincas. 1969. Raštai 10. Vilnius: Vaga.

Mykolaitis-Putinas, Vincas. 1992. Raštai 4. Vilnius: Vaga.

Mykolaitis-Putinas, Vincas. 2007. Pratarmė antrajam Raštų tomui, 1960 m. Raštai 10. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 362–363.

Nastopka, Kęstutis. 1979. Vincas Mykolaitis-Putinas. Lietuvių literatūros istorija 1. Vilnius: Vaga, 475–500.

Nyka-Niliūnas, Alfonsas. 1996. Putinas gyvenimo ir kūrybos prieštarose. Temos ir variacijos. Vilnius: Baltos lankos, 43–56.

Picon, Gaëtan. 2009. "Préface". Bernanos, Georges. Oeuvres romanesques (Bibliothèque de la Pléiade). Paris: Gallimard, IX–XXXIV. Raila, Bronys. 1991. Kodėl antraip? Vilnius: Vaga.

Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.