Atminties pavidalai Patricko Modiano romane „Prabėgusios jaunystės kavinėje“
Straipsniai
Vytautas Bikulčius
Publikuota 2018-01-15
https://doi.org/10.15388/Litera.2017.4.11230
PDF

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Bikulčius V. (2018) „Atminties pavidalai Patricko Modiano romane ,Prabėgusios jaunystės kavinėje‘“, Literatūra, 59(4), p. 64-70. doi: 10.15388/Litera.2017.4.11230.

Santrauka

Straipsnyje analizuojami įvairūs atminties pavidalai Patricko Modiano romane Prabėgusios jaunystės kavinėje (2007). Grįsdami savo analizę dviem at­minties formomis, kurias veikale Materija ir atmin­tis pasiūlė Henri Bergsonas, teigdamas, kad egzis­tuoja viena atmintis kaip vaizdinys-prisiminimas ir kita, kuri, būdama dabartyje, pratęsia praeitį ir žvelgia tik į ateitį, mes konstatuojame, kad šiame romane pastebimi abu šios atminties pavidalai.
Keturių romano pasakotojų – kalnakasybos mokyklos studento, buvusio policininko Kėslėjaus, jaunos 22 metų moters Žaklinos, pravarde Luki, ir pradedančiojo rašytojo Rolano paveiksluose – gali­ma įžvelgti patį autorių. Galima teigti, kad romane prarasto laiko ieško Luki ir autorius, kiti trys ro­mano pasakotojai užsiima tik dingusios Luki paieš­komis.
Visa šio romano ir Luki istorija skleidžiasi pir­mąja – vaizduote grindžiama atminties rūšimi, tuo tarpu trys jaunos moters gyvenimo versijos, kurias išsako trys pasakotojai, yra susijusios su antrąja at­minties rūšimi, kuri remiasi pakartojimu. Studentas stengiasi išsaugoti savo prisiminimus apie Žakliną tikėdamasis, kad jie leis sukurti jaunos moters por­tretą. Kėslėjaus atmintis yra siejama su objektais-prisiminimais: savo tyrimo metu jis pateikia begalę pavadinimų, adresų, asmenų, su kuriais susiduria Luki, bet tai negali išreikšti tikrojo Žaklinos gyve­nimo. Žaklinos atmintis yra ta, kuri įsivaizduoja ir kuri padeda viską užmiršti. Galiausiai Rolano at­mintis ir įsivaizduoja, ir kartu ieško prarasto laiko, ir taip šis pasakotojas tampa Patricko Modiano an­trininku.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>