Дискурс иммиграции и перспективы русскоязычия в Литве
Статьи
Alla Likhachiova
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2019.64(2).26
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

русскоязычные иммигранты
дискурс иммиграции
языковые установки
интервью
витальность языковой группы

Kaip cituoti

Likhachiova A. (2019) „Дискурс иммиграции и перспективы русскоязычия в Литве“, Slavistica Vilnensis, 64(2), p. 128-142. doi: 10.15388/SlavViln.2019.64(2).26.

Santrauka

В отличие от непрекращающейся эмиграции, иммиграцию в Литву нельзя назвать интенсивной, и эта тема в целом остается на периферии общественного и академического внимания. В данной статье предлагается описание ситуации иммиграции с позиций социолингвистики. В частности, анализ дискурса сегодняшней русскоязычной иммиграции в Литву позволяет выявить языковые установки иммигрантов с родным русским языком или владеющих им, их адаптационные стратегии, семейное языковое планирование, а в конечном итоге — сформулировать общие выводы о перспективах сохранения/несохранения русскоязычия в принимающей стране.
В работе обобщаются материалы интервью с иммигрантами из России и некоторых постсоветских стран, выложенных в литовском Интернете, а также материалы интервью, записанных в ходе данного исследования.

Imigracijos diskursas ir rusakalbiškumo perspektyvos Lietuvoje
Kitaip nei neslūgstama emigracija, imigracija į Lietuvą nėra intensyvi, tad ši tema išlieka visuomenės ir akademinės bendruomenės dėmesio periferijoje. Šiame straipsnyje yra siūlomas imigracijos situacijos aprašymas iš sociolingvistikos pozicijų. Konkrečiai – šiuolaikinės rusakalbės imigracijos diskursas leidžia išsiaiškinti imigrantų su gimtąja ar gerai mokama rusų kalba kalbines nuostatas, jų adaptacijos strategijas, šeimos kalbinį planavimą, o galiausiai – suformuluoti bendras išvadas apie rusų kalbos gyvybingumo perspektyvas priimančioje šalyje.
Straipsnyje apibendrinama medžiaga iš įdėtų internete, taip pat šiam darbui specialiai užrašytų interviu su imigrantais iš Rusijos ir kai kurių kitų posovietinių šalių.
Reikšminiai žodžiai: rusakalbiai imigrantai; imigracijos diskursas; kalbinės nuostatos; interviu; kalbinės grupės gyvybingumas

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.