Sociologija. Mintis ir veiksmas

Sociologija. Mintis ir veiksmas

ISSN 1392-3358 | eISSN 2335-8890

Žurnalą Sociologija. Mintis ir veiksmas leidžiamas bendradarbiaujant Vilniaus universiteto Sociologijos katedraiKlaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centruiLietuvos sociologų draugijai.

Žurnalo tematika. Sociologija. Mintis ir veiksmas - akademinis žurnalas, kritiškai analizuojantis šių dienų visuomenės ir kultūros pokyčius, socialinės teorijos raidą bei besikeičiančios sociologijos savivoką. Nors dominuojanti žurnalo tema yra socialinė teorija ir metodologinės socialinio pažinimo prielaidos, žurnalui nesvetima politinės sociologijos, lyčių studijos, nacionalizmo, meno sociologijos, socialinės stratifikacijos, kriminologijos ir socialinio identiteto problematika. Siekiant akademinio dialogo ir tarpdalykinių ryšių, žurnale publikuojami ne tik sociologiniai tyrinėjimai, bet ir socialinės psichologijos, filosofijos, istorijos, politikos mokslų bei antropologijos studijos, o neseniai pasirodžiusios originalios sociologinės knygos bei jų vertimai susilaukia išsamių ir kritinių apžvalgų. Apie 15% žurnalo tekstų yra parašyti užsienio autorių anglų kalba. 

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiami du žurnalo tomai.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse.
BASE
CNKI
CORE
Dimensions
DOAJ
EBSCO
Google Scholar (h5-index 4; h5-median 4)
HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link)
Journal Scholar Metrics
JournalTOCs
Lituanistika
Microsoft Academic
ROAD
ScienceGate
ScienceOpen
Scilit
Ulrich's Periodicals Directory

Atviroji prieiga. Sociologija. Mintis ir veiksmas yra grynosios atvirosios prieigos žurnalas. Turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo periodas. Žurnalas yra laisvai prieinamas visiems. Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0). 

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys. Žurnalas yra Open Archives Initiative dalyvis.

IstorijaSociologija. Mintis ir veiksmas pradėtas leisti 1997 metais. 

Rėmėjai. 2019–2022 m. leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004).