Paraiškos
Sociologija. Mintis ir veiksmas
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

1. Straipsnio medžiaga turi būti pateikiama tokia tvarka:
autoriaus vardas, pavardė;
straipsnio pavadinimas;
straipsnio santrauka lietuvių kalba (iki 500 spaudos ženklų);
raktažodžiai (nuo 3 iki 7 žodžių);
straipsnio tekstas (nuo 0, 75 iki 1, 5 spaudos lanko);
straipsnio santrauka anglų kalba (iki 1000 spaudos ženklų) arba lietuvių kalba, jeigu straipsnis parengtas anglų kalba;
visos išnašos (su tam tikromis, straipsnio autoriaus požiūriu, būtinomis išimtimis), o taip pat ir cituojamos literatūros rodyklė turi būti pateikiama straipsnio pabaigoje;
autoriaus akademinės institucijos adresas ir autoriaus el.paštas.

2. Žurnalo redakcijos kolegijai gali būti pateikiamas elektroninis straipsnio egzempliorius, parengtas pagal nurodytus reikalavimus. Straipsnius siųsti:
liutauras.kraniauskas@gmail.com aba arunas.poviliunas@fsf.vu.lt

3. Ypač atkreiptinas dėmesys į nuoseklią citavimo tvarką. Toliau pateikiame keletą reikalaujamų citavimo pavyzdžių.
a) monografija;
Kavolis, Vytautas. 1994. Žmogus istorijoje. Vilnius: Vaga.
Alexander, Jeffrey. 1987. Twenty Lectures: Sociological Theory Since World War II. New York: Columbia University Press.
Alexander, Jeffrey. 1982-83. Theoretical Logic in Sociology (4 vols). Berkeley: University of California Press.

b) straipsnis, kuris publikuojamas žurnale ar knygoje;
Kavolis, Vytautas. 1996. „Lietuvos sociologija pakeliui į save“, Kultūros barai 1: 2-8.
Alexander, Jeffrey C. 1989. „Introduction“ in Jeffrey C. Alexander. 1989. Structure and Meaning. Relinking Classical Sociology. New York: Columbia University Press: 1-7.
Alexanderis, Jeffrey 1999. „Modernizmas, anti-, post- ir neomodernizmas: socialinių teorijų pastangos suprasti mūsų laikų 'naująjį pasaulį'“, Sociologija. Mintis ir veiksmas 1(3): 22-39.

c) straipsnis, kuris publikuojamas kolektyvinėje monografijoje;
Beck, Ulrich. 1994. „The Reinvention of Politics: Towards a Theory of Reflexive Modernization" in Ulrich Beck, Anthony Giddens and Scott Lash (eds.) Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Stanford, California: Stanford University Press.
Giddens, Anthony and Turner, Jonathan. 1987. „Introduction" in Anthony Giddens and Jonathan Turner (eds.) Social Theory Today. Stanford, California: Stanford University Press.
Greimas, Algirdas Julius. 1996. „Apie atsitiktinumus vadinamuosiuose humanitariniuose moksluose" kn. Mitologija šiandien. Antologija (sudarė Algirdas Julius Greimas, Teresa Mary Keane). Vilnius: Baltos lankos.

d) nuorodos pačiame straipsnyje
(Kavolis 1996; 76) - pavardė, tuščias tarpelis, kabliataškis ir puslapis
(Bourdieu 1984; Dimaggio 1987; Lamont 1988) – kelios nuorodos vienuose skliausteliuose atskiriamos kabliataškiais.
(Hardt and Negri 2000) – esant dviems autoriams, nurodomos abi pavardes;
(Bennett et al. 1986) – esant trims ir daugiau autorių, naudojamas 'et al.'

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.