Politinio pokyčio konceptualizacijos Alaino Badiou ir Jacques’o Rancière’o teorijose
Socialinė teorija
Karolis Jonutis
Sociologijos katedra Filosofijos fakultetas Vilniaus universitetas Universiteto g. 9/1; LT-01513 Vilnius
Publikuota 2017-08-17
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2016.2.10815
PDF

Reikšminiai žodžiai

politikos konceptualizacija
politinis pokytis
politikos subjektas
Alain Badiou
Jacques Rancière

Kaip cituoti

Jonutis K. (2017) „Politinio pokyčio konceptualizacijos Alaino Badiou ir Jacques’o Rancière’o teorijose“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 39(2), p. 18-40. doi: 10.15388/SocMintVei.2016.2.10815.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos Alaino Badiou ir Jacques’o Rancière’o politinėse teorijose siūlomos politinio pokyčio konceptualizacijos. Autoriai kritikuoja liberaliose atstovaujamosiose demokratijose vyraujančią ideologijų niveliaciją, o savo politiniu subjektu pasirenka marginalias visuomenės grupes, kurios aktyviais kolektyviniais veiksmais gali sutrikdyti esamą status quo. Abu autoriai siūlo praxis teorijas, kuriose pagrindžia tiek minties įtaką transformuojant materialų pasaulį, tiek, atvirkščiai, materialaus pasaulio įtaką teorijai. Šiame tekste bandoma atskleisti politinės transformacijos koncepcijų logiką ir parodyti jų ribotumą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.