Viešosios erdvės transformacijos problema H. Arendt ir J. Habermaso teorijose
Socialinė teorija
Agnė Alijauskaitė
Filosofijos fakultetas Vilniaus universitetas Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Publikuota 2017-08-17
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2016.2.10816
PDF

Reikšminiai žodžiai

Arendt
demokratija
Habermas
pilietinis kūnas
viešoji erdvė
viešoji sfera
viešosios sferos transformacija.

Kaip cituoti

Alijauskaitė A. (2017) „Viešosios erdvės transformacijos problema H. Arendt ir J. Habermaso teorijose“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 39(2), p. 41-63. doi: 10.15388/SocMintVei.2016.2.10816.

Santrauka

Straipsnyje aptariama viešoji erdvė ir jos sampratos bei transformacijos problemos. Pagrindiniais atramos taškais pasirinktos dviejų autorių – Hannah’os Arendt ir Jürgeno Habermaso – teorijos. Darbe aptariami šių teorijų panašumai ir skirtumai, jų konceptualios sąveikos. Straipsnyje mėginama įrodyti, kad viešosios erdvės transformacijos kontekste atsirandantis valstybės priešpriešinimas pilietinei bendruomenei nėra visiškai pagrįstas, o šias dvi sritis jungianti viešoji sfera nėra autonomiška.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.