Ekonominis objektyvumas ir nepasitenkinimas: Marxas, Adorno ir utopija
Kritinė teorija
Samuel Coe
Publikuota 2017-10-19
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2017.1.10878
PDF

Reikšminiai žodžiai

istorinis materializmas
kritinė teorija
negatyvioji dialektika
utopizmas
Karl Marx
Theodor W. Adorno

Kaip cituoti

Coe S. (2017) „Ekonominis objektyvumas ir nepasitenkinimas: Marxas, Adorno ir utopija“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 40(1), p. 67-79. doi: 10.15388/SocMintVei.2017.1.10878.

Santrauka

Straipsnyje svarstoma komunizmo, kaip negatyvios utopinės galimybės, prasmė. Siekiantieji paneigti dabartį priešpriešindami jai kitokį privalomą būvį, kad ir ne visada teisingą, dažniausiai deklaruoja siekią tiesos. Pirmoji straipsnio dalis skirta Marxo materializmo koncepcijai ir jos implikuojamai epistemologinio tikrumo idėjai. Šiai koncepcijai kritikuoti pasitelkiama Adorno negatyvioji dialektika ir ypatingas dėmesys skiriamas klasės sąvokai. Vėliau siekiama parodyti, kaip, pritaikius ekonominio objektyvumo teoriją, galima suformuluoti naują klasės sąvoką, kuriai nesuteikiamas ontologinis statusas ir kuri gali būti interpretuojama kaip negatyvus neteisingos visuomenės padarinys. Straipsnio pabaigoje pateikiami svarstymai apie komunizmo kaip negatyvios utopijos sampratą ir kaip ji gali būti integruota į praxis teoriją.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.