Moteriškasis habitus „štangos“ sporte: lytis ir simbolinis dominavimas
Lyčių ir intymumo sociologija
Mažvydas Karalius
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-11-26
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2018.12168
PDF

Reikšminiai žodžiai

sporto sociologija, kūno sociologija, Pierre Bourdieu, kultūrizmas, kūno fitnesas, habitus

Kaip cituoti

Karalius M. (2018) „Moteriškasis habitus ,štangos‘ sporte: lytis ir simbolinis dominavimas“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 42(1), p. 73-101. doi: 10.15388/SocMintVei.2018.12168.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Pagrindinis straipsnio tikslas – rekonstruoti socialinį „štangos“ sporto lauką ir moteriško habitus jame veikimo principus. Remiantis P. Bourdieu siūlomomis sąvokomis, norima parodyti, kad sportinis moterų kultūrizmas ir moterų kūno fitnesas yra neatsiejami nuo galios struktūrų ir jų sąsajų su lytiškumo kategorijomis. Taikant kokybinę metodologiją, straipsnyje pristatoma pusiau struktūruotų interviu analizė su sportininkėmis, sykiu atsakant į pagrindinį tyrimo klausimą: kokios įkūnytos taisyklės įgalina (arba riboja) moterų patekimą į sportinį lauką, jei šis tradiciškai apibrėžiamas kaip vyriškas? Straipsnyje teigiama, kad, be sportinio režimo ir kūno treniravimo, jėgos sportininkėms keliamas ne mažiau svarbus reikalavimas tinkamai įkūnyti socialiai priimtiną moteriškumą, šiuos du kriterijus suvokiant kaip pagrindines šios sporto šakos lauko taisykles. Galiausiai į „štangos“ sportininkes pasiūloma žvelgti kaip į „suderinto kūno“ savininkes – kas dieną balansuojančias ant nepakankamo moteriškumo ir perdėto vyriškumo ribos. Pabaigoje aptariamos moterų praktikuojamos strategijos siekiant normalizuoti sportinės ir ne sportinės tapatybių konfliktą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.