Miesto erdvėlaikis ir tapatybės diskursas, arba kaip pasisavinti Klaipėdą?
Straipsniai
Tomas Kiauka
The Vilnius Academy of Arts
Publikuota 2018-12-20
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2018.2.6
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Klaipėda
miesto tapatybė
erdvėlaikis
estetinė patirtis
laiko gelmė

Kaip cituoti

Kiauka T. (2018) „Miesto erdvėlaikis ir tapatybės diskursas, arba kaip pasisavinti Klaipėdą?“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 43(2), p. 133-154. doi: 10.15388/SocMintVei.2018.2.6.

Santrauka

Pritaikant filosofo A. Mickūno fenomenologinę „laiko gelmės“ sampratą, analizuojami ir lyginami du skirtingi Klaipėdos miesto erdvėlaikio pasisavinimo modeliai. Vienam atstovauja mokslinis metodologinis diskursas, nagrinėjantis istorines, poetines ir filosofines ar publicistines Klaipėdos naracijų interpretacijas. Antram modeliui priskiriamos ir nagrinėjamos poetinės esė apie Klaipėdą, išreiškiančios meninį estetinį miesto erdvėlaikio (re)prezentavimą. Palyginimas leidžia daryti išvadą, kad meninė naracija, kilusi iš betarpiškos juslinės miesto erdvėlaikio patirties, pasirodo kaip įtaigesnė pasisavinimo forma, nes geba autentiškai integruoti skirtingas, istorinių lūžių atskirtas (ir supriešintas) erdvėlaiko dimensijas. Dėl savo įsisąmoninto subjektyvumo ji, skirtingai nuo akademiniu diskursu besiremiančios interpretacijos, nepretenduoja į „privilegijuotą“ žinojimą apie miestą ir taip prisideda prie miesto tapatybių kūrimo pliurališkumo.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.