Kartų kaita lietuvių fotografijoje: socialumo pokyčiai ikonografijoje
-
Mindaugas Kavaliauskas
Publikuota 2002-07-10
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2002.1.5908
PDF

Reikšminiai žodžiai

ikonografija
ikonografinis modelis
socialinė fotografja
socialinė dokumentacija
reikšminė komunikacija
tipografinė kultūra
vizualinė kultūra

Kaip cituoti

Kavaliauskas M. (2002) „Kartų kaita lietuvių fotografijoje: socialumo pokyčiai ikonografijoje“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 90, p. 75-87. doi: 10.15388/SocMintVei.2002.1.5908.

Santrauka

1960-1990 m. lietuvių fotografija pasiekia aukščiausią brandą - pagrindinė jos stilistinė srovė įvardinama kaip lietuvių fotografijos mokykla. Šios fotografijos srovės autorių kūriniai vaizdavo Lietuvos kaimo kultūrą ir todėl šiandien galėtų būti įvardijami kaip svarbi kultūrinio paveldo dalis. Pastaraisiais metais ryškėja debatai dėl jaunųjų autorių darbų kūrybiškumo ir vertumo juos eksponuoti šalia LFM klasikų darbų. Šiuo straipsniu norėčiau nušviesti sovietmečio ir nepriklausomybės laikotarpio lietuvių fotografijos panašumus ir skirtumus, pasitelkdamas kompleksinį socialinės ikonografijos tyrimo metodą. Pagrįsdamas metodą apžvelgiu socialinės reprezentacijos fotografijoje ištakas - tai padeda lokalizuoti lietuvių socialinės fotografijos vietą globaliame kontekste bei išskirti pagrindinius ikonografijos skirtumus LFM ir jaunosios fotografų kartų darbuose. Tyrimo uždaviniai - pasitelkiant ikonografinius modelius įvardinti: 1) pačios kūrybinės fotografijos ikonografíjos pokyčius, 2) Lietuvos visuomenei būdingas vertybines orientacijas, 3) aptarti fotografijos ir atitinkamo laikotarpio saitus.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.