Psichinių sutrikimų teorizavimas: sociologinė perspektyva
-
Giedrė Baltrušaitytė
Publikuota 2003-07-04
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2003.1.5934
PDF

Reikšminiai žodžiai

psichikos sutrikimas
emocijos
kontekstualumas socialiniuose santykiuose

Kaip cituoti

Baltrušaitytė G. (2003) „Psichinių sutrikimų teorizavimas: sociologinė perspektyva“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 110, p. 116-132. doi: 10.15388/SocMintVei.2003.1.5934.

Santrauka

Straipsnyje yra pristatoma ir kritiškai aptariama keletas sociologinių psichikos sutrikimo perspektyvų: Parsonso ligos kaip deviacijos bei kaip negalėjimo atlikti įprastus socialinius vaidmenis modelis, etikečių teorija ir ligos, kaip socialiai priskirtos etiketės samprata, konflikto teorija bei ligos kaip socialinės nelygybės pasekmės modelis, Foucault beprotystės ir racionalaus proto priešpriešos diskursas, socialinio konstruktyvizmo ir ligos kaip socialinio konstrukto teorija. Kadangi sociologinė analizė ilgą laiką ignoravo biologinį psichikos sutrikimo aspektą, straipsnyje supažindinama ir su nauja teorine kryptimi, bandančia spręsti sąsajos tarp socialinio ir biologinio psichikos sutrikimo pagrindų problemą, pasitelkiant emocijas kaip analitinį įrankį. Sociologai vyraujančias psichikos sutrikimo sampratas bei psichiatrines praktikas sieja su platesniu socialiniu kontekstu bei socialinių santykių analize. Šitaip yra praplečiamas psichiatrinis psichikos sutrikimo suvokimas, sociologinė analizė padeda geriau suprasti psichikos sveikatos priežiūros organizaciją, psichiatrines praktikas, specialisto - paciento santykius bei vaidmenis, tapimo psichiatriniu pacientu procesus.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.