Socialinis kapitalas ir politinis dalyvavimas Lietuvoje
-
Jūratė Imbrasaitė
Publikuota 2004-06-20
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.1.5947
PDF

Reikšminiai žodžiai

socialinis kapitalas
politinis dalyvavimas
pilietinė visuomenė

Kaip cituoti

Imbrasaitė J. (2004) „Socialinis kapitalas ir politinis dalyvavimas Lietuvoje“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 130, p. 38-50. doi: 10.15388/SocMintVei.2004.1.5947.

Santrauka

Socialinio kapitalo samprata tapo intensyvių akademinių diskusijų objektu socialiniuose moksluose. Tyrimo tikslas - nustatyti socialinio kapitalo poveikį politinio dalyvavimo formoms Lietuvoje. Tyrimo metodas - literatūros šaltinių analizė ir apklausos duomenų analizė. Tyrimo rezultatai parodo, kad socialinio kapitalo dimensijos turi labai ribotą poveikį politiniam dalyvavimui Lietuvoje, ir tai gali būti komunistinio laikotarpio pasekmės, t.y. didelis draugystės ryšių vaidmuo, uždari ir mažą žmonių skaičių apimantys socialiniai tinklai, žemas tarpasmeninio ir pasitikėjimo institucijomis lygis. Socialinis kapitalas didesnį poveikį turi kolektyviniams, o ne individualiems politiniams veiksmams. Tarp socialinio kapitalo dimensijų didžiausią poveikį kolektyviniams politiniams veiksmams turi narystė nevyriausybinėse organizacijose, o individualiems politiniams veiksmams – kalbėjimo apie politiką dažnumas.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.