Filantropija postkomunistinėje visuomenėje: strateginis veiksmas ar socialinio atsakingumo apraiška?
-
Eglė Vaidelytė-Tamulynienė
Publikuota 2004-06-20
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.1.5948
PDF

Reikšminiai žodžiai

filantropija
socialinė atsakomybė
strateginis veiksmas
postkomunistinė visuomenė

Kaip cituoti

Vaidelytė-Tamulynienė E. (2004) „Filantropija postkomunistinėje visuomenėje: strateginis veiksmas ar socialinio atsakingumo apraiška?“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 130, p. 51-58. doi: 10.15388/SocMintVei.2004.1.5948.

Santrauka

Filantropija kaip pilietinis reiškinys naujai formuojasi Lietuvoje, kaip ir kitose pokomunistinės Europos šalyse, ir pasižymi modernia kokybe, grindžiama ne tik krikščioniška morale, altruizmu, bet taip pat ir korporatyviniais, strateginiais, verslo, viešosios politikos principais. Straipsnyje nagrinėjami moderniosios filantropijos raiškos ypatumai pokomunistinėje erdvėje, analizuojami filantropinio proceso kaip socialinės atsakomybės ir korporatyvaus strateginio veiksmo dichotomijos aspektai. Analizė grindžiama empirinių, statistinių duomenų interpretacijomis bei teorinėmis įžvalgomis.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.