Moterų karjeros ir šeimos dilemos
-
Jolanta Reingardienė
Publikuota 2004-06-20
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.1.5949
PDF

Reikšminiai žodžiai

lytis
karjera
šeima
vaidmenų konfliktas

Kaip cituoti

Reingardienė J. (2004) „Moterų karjeros ir šeimos dilemos“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 130, p. 59-72. doi: 10.15388/SocMintVei.2004.1.5949.

Santrauka

Kokybinio tyrimo pagrindu šiame straipsnyje analizuojamos moterų sėkmingos karjeros patirtys, ypatingą dėmesį skiriant moterų ankstyvosios vaikystės socializacijos ypatumų ir profesinės karjeros bei šeimos vaidmenų prieštaravimų kontekste iškilusių dilemų analizei. Remiantis feministinės psichoanalizės ir ankstyvosios vaikystės socializacijos tyrimų teorine prielaida, teigiančia, kad moters vaikystės patirtys sukuria prielaidas sėkmingam moters karjeros kelio įgyvendinimui, pirmoje šios studijos dalyje analizuojami lyčių tapatybės, vaidmenų orientacijos ir motyvacijos ugdymo veiksniai, kokybinis tėvų-vaiko santykių aspektas, motinos, kaip pozityvaus moteriškumo modelio įtaka lyčių tapatybės ir požiūrio į lyčių vaidmenis formavimuisi. Moterų karjeros ir jų prokreacinės šeimos dilemos atskleidžiamos analizuojant moterų užimtumo ir šeimos vaidmenų bei atsakomybės santykį, šeimos ir darbo vaidmenų prioritetus, jų kaitą, vaidmenų konflikto ir darbo krūvio klausimus, įskaitant mechanizmus, kuriuos moterys pritaiko dvigubų vaidmenų konflikto sprendimui. Svarbus šios analizės aspektas yra moterų ir jų partnerių tarpusavio santykiai bei jų vaidmuo derinant vaikų, namų ūkio priežiūros ir darbo įsipareigojimus.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.