Socialinių sluoksnių matrimonialinės ir prokreacinės elgsenos strategijos: bruožai ir jų kaita
-
Vida Česnuitytė
Publikuota 2004-06-20
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.1.5952
PDF

Reikšminiai žodžiai

socialiniai sluoksniai
matrimonialinė ir prokreacinė elgsena
habitus

Kaip cituoti

Česnuitytė V. (2004) „Socialinių sluoksnių matrimonialinės ir prokreacinės elgsenos strategijos: bruožai ir jų kaita“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 130, p. 97-103. doi: 10.15388/SocMintVei.2004.1.5952.

Santrauka

Straipsnyje pateikiamos sociologinės ir demografinės teorijos, kuriose šeimos kūrimas siejamas su šeimos interesais, siekiančiais išsaugoti socialinį statusą ir perduoti jį ateinančioms kartoms. Straipsnyje aptariami šios elgsenos kontrolės būdai ikimoderniose visuomenėse. Taip pat svarstomos šeimos kūrimo strategijos moderniose visuomenėse, kur svarbiausią reikšmę įgyja individualumo principas, o šeimos kūrimas tampa individualios saviraiškos segmentu. Apibendrinant teigiama, kad socialinių sluoksnių matrimonialinės ir prokreacinės elgsenos strategijos nuolatos kinta; drauge pertvarkomi šeimos ir bendruomenės dominavimo individui modeliai žymiai didesnį dėmesį skiriant individų pasirinkimui ir šio pasirinkimo toleravimui.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.