Lyčių lygybės strategijos pasiekimai ir iššūkiai
-
Irina Novikova
Publikuota 2004-10-05
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.3.5970
PDF

Reikšminiai žodžiai

lyčių lygybė
teisės
lyčių lygybės strategija
Baltijos valstybės

Kaip cituoti

Novikova I. (2004) „Lyčių lygybės strategijos pasiekimai ir iššūkiai“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 14(3), p. 6-12. doi: 10.15388/SocMintVei.2004.3.5970.

Santrauka

Šiandieną lyčių lygybė Baltijos šalyse suprantama kaip vienas pagrindinių demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms principų, kuris deklaratyviai grindžiamas lygiomis lyčių teisėmis, atsakomybe, galimybėmis visose gyvenimo srityse ir vienodos elgsenos su abiem lytimis taisyklėmis. Tačiau moterų nedarbo, skurdo feminizacijos, moterų amžiaus ir etninės diskriminacijos raiška posovietiniame kontekste verčia abejoti pažangios lyčių politikos reprezentacijomis, jų atitikimu ES direktyvų reikalavimams ir lyties dėmens integravimo strategijos normatyviniams principams. Straipsnyje analizuojami lyties dėmens integravimo strategijos įgyvendinimo ypatumai Baltijos šalims integruojantis į Europos Sąjungą. Teigiama, kad politinius šių šalių lyčių lygybės prioritetus apibrėžia ekspertinis-biurokratinis modelis, susiformavęs transformuojant nacionalinius neoliberalius lyčių sutarties dėmenis.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.