Lyčių nelygybės matavimai ir interpretacija Europos Sąjungoje
-
Ilona Tamutienė
Publikuota 2004-10-05
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.3.5976
PDF

Reikšminiai žodžiai

žmogaus socialinė raida
lyčių nelygybė
Europos Sąjungos šalys

Kaip cituoti

Tamutienė I. (2004) „Lyčių nelygybės matavimai ir interpretacija Europos Sąjungoje“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 14(3), p. 79-87. doi: 10.15388/SocMintVei.2004.3.5976.

Santrauka

Šio straipsnio tikslas - apžvelgti ir interpretuoti lyčių politines, ekonomines, socialines galimybes Europos Sąjungos šalyse. Analizė ir interpretacija pateikiama remiantis žmogaus socialinės raidos perspektyva. Panaudojami Jungtinių Tautų vystymo programos globalinių Pranešimų apie žmogaus socialinę raidą duomenys pabrėžiant žmogaus socialinės raidos ir lyčių socialinės raidos indeksus, didesnių galimybių lytims suteikimo matą ir kitus statistinius rodiklius. Pirmoje straipsnio dalyje yra pateikiama žmogaus socialinės raidos koncepcija ir jos vertinimo metodologija, pabrėžiant lyčių nelygybės matavimą. Antroje dalyje argumentuojamos tezės, jog lyčių lygių galimybių netolygumas būdingas ir ES šalims senbuvėms, ir naujai įstojusioms šalims, kad aukštas ekonominis lygis negarantuoja tolygaus lyčių galimybių užtikrinimo. Pateikiama Europos Sąjungos, įskaitant ir Lietuvą, šalių lyginamoji analizė.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.