Postmodernioji galios epistema ir jos raiška Lietuvos viešajame diskurse
-
Rasa Baločkaitė
Publikuota 2005-06-28
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2005.1.5985
PDF

Reikšminiai žodžiai

diskursas
simuliacija
postmodernybė
galios santykiai
dominavimas
J.-F. Lyotardas
J. Baudrillardas

Kaip cituoti

Baločkaitė R. (2005) „Postmodernioji galios epistema ir jos raiška Lietuvos viešajame diskurse“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 150, p. 70-81. doi: 10.15388/SocMintVei.2005.1.5985.

Santrauka

Straipsnyje, remiantis poststruktūralistinėmis J.–F. Lyotard’o bei J. Baudrillard’o teorijomis, analizuojama diskursyvi galios raiška Lietuvoje; plėtojama Lietuvos visuomenės dvigubos modernizacijos koncepcija; nagrinėjamas dviejų modernybės modelių nuvertėjimas; aptariama moderniosios ženklų ir simbolių sistemos krizė Lietuvoje ir susiformavęs postmodernus viešasis diskursas, kurį apibūdina referentinio principo atsisakymas, nepasitikėjimas ženklų ir simbolių sistemomis bei simuliacinė retorika.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.