Moterų politinės galios raiška Rusijos visuomenėje:diskursai ir strategijos
-
Ludmila Popkova
Publikuota 2005-06-28
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2005.1.5987
PDF

Reikšminiai žodžiai

politika
lytis
viešasis diskursas
įgalinimas

Kaip cituoti

Popkova L. (2005) „Moterų politinės galios raiška Rusijos visuomenėje:diskursai ir strategijos“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 150, p. 96-109. doi: 10.15388/SocMintVei.2005.1.5987.

Santrauka

Straipsnyje analizuojami viešieji politinio moterų vadovavimo diskursai postkomunistinėje Rusijoje. Autorė, remdamasi sociologiniu tyrimu, skiria dvi pagrindines – moterų politikių ir moterų organizatorių – strategijas. Pirmoji, „profesionali“, aktyvisčių grupė svarsto moterų interesus arba moterų teisių problemas, kaip šalutinius demokratinės darbotvarkės klausimus. Antroji, „maternalistinė“, strategija pabrėžia prigimtinę moterų politinę „lemtį“, kurios paskirtis – rūpintis socialine ir šeimos politika. Šių diskursų nagrinėjimas padeda suprasti Rusijos moterų politinės galios raiškos perspektyvas, susijusias su demokratiniais pertvarkymais.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.