Smurto prieš moteris priežastys ir prevencija
-
Marytė Gustainienė
Publikuota 2005-06-28
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2005.1.5988
PDF

Reikšminiai žodžiai

smurtas
ekonominė priklausomybė
fizinė ir psichologinė prievarta
lyčių nelygybė

Kaip cituoti

Gustainienė M. (2005) „Smurto prieš moteris priežastys ir prevencija“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 150, p. 110-121. doi: 10.15388/SocMintVei.2005.1.5988.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos smurto prieš moteris priežastys šeimoje: patriarchalinio modelio įtaka, skurdas, istorijos kontekste suformuotas požiūris į moterį, depresija, nemokėjimas konstruktyviai spręsti konfliktus. Straipsnyje aiškinamos prevencinės galimybės, stengiantis užkirsti kelią smurtui prieš moteris, cituojami straipsniai iš Lietuvos Baudžiamojo Kodekso (1999) apie bausmes smurtautojams, minimas Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas (1998), nagrinėjama psichologinių tarnybų pagalba moterims, nukentėjusioms nuo smurtautojų. Atlikto pilotinio tyrimo rezultatais įrodoma, kad moterys konfliktuoja ir pykstasi su vyrais šeimoje dėl vyro girtuokliavimo, nepriteklių ir vaikų auklėjimo, dėl nuolatinio žeminimo. Moterys smurtą išgyvena labai sunkiai, jaučia įtampą ir baimę, neapykantą ir pažeminimą. Jos nėra savarankiškos ir ekonomiškai priklauso nuo vyro. Moterys apie patirtą smurtą nuo vyro policijai praneša retai. Visa tai lieka neišsprendžiama, nes moterys atleidžia skriaudėjams ir toliau su jais gyvendamos kenčia. Straipsnyje laikomasi nuostatos, kad visuomenė turi žinoti apie moterų padėtį šeimoje.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.