Elito įvaizdžio formavimo ypatumai Lietuvos žiniasklaidoje
-
Irina Kučinskė
Publikuota 2005-10-29
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2005.2.5997
PDF

Reikšminiai žodžiai

elitas
įvaizdis
žiniasklaida

Kaip cituoti

Kučinskė I. (2005) „Elito įvaizdžio formavimo ypatumai Lietuvos žiniasklaidoje“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 160, p. 55-74. doi: 10.15388/SocMintVei.2005.2.5997.

Santrauka

Straipsnio paskirtis – ištirti, kaip Lietuvos žiniasklaidoje formuojamas elito įvaizdis bei išsiaiškinti, kaip ir kodėl – socialinės priešpriešos visuomenėje laikotarpiu – žiniasklaidoje pradedamos akcentuoti visuomenės socialinės stratifikacijos temos. Naudojantis turinio analizės metodu, prieita išvados, kad Lietuvos žiniasklaida, turėdama didelį visuomenės pasitikėjimą bei naudodamasi savo įtaka, aktyviai formuoja Lietuvos elito įvaizdį, kartu išnaudodama jį auditorijos dėmesiui patraukti. Remiantis tyrimo duomenimis yra konstatuojama, kad, esant socialinei priešpriešai, žiniasklaidoje visuomenė pradedama skirstyti į sluoksnius, šitaip kuriant įtampą ir aštrinant situaciją. Tokiame kontekste dažnėja elito sąvokos vartojimas bei labiau akcentuojamas elito, kaip socialinio sluoksnio ir jo atliekamo vaidmens visuomenėje, įvaizdis. Nagrinėjant elito įvaizdžio formavimą skirtinguose žiniasklaidos tipuose nustatyta, kad visuomenėje, didėjant socialiniam atotrūkiui, bulvarinės pakraipos žiniasklaida formuoja neigiamą galios elito įvaizdį. Tuo tarpu rimtajai žiniasklaidai atstovauti siekiančiuose leidiniuose elito, kaip sluoksnio, įvaizdis, veikiau neutralus. Teigiamas įvaizdis siejamas su galios svertų neturinčiu profesiniu-kūrybiniu elitu, kuris yra ne tiek įtakingas ir politizuotas. Taigi žiniasklaidos turima įtaka įgalina ją kurti vienokius ar kitokius įvaizdžius, kurie, esant nekritiškai auditorijai, gali būti traktuojami kaip realūs.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.